PDA

View Full Version : Thông tin về game, diễn đàn.  1. Thông báo làm sạch diễn đàn khi endgame
  2. [Thông báo] Box Tri thức Travian chính thức họat động trở lại
  3. Travian Blog: English
  4. Cuộc thi mùa hè kết thúc
  5. Máy chủ VNX