PDA

View Full Version : Tìm kiếm, quảng bá liên minh và kêu gọi nhân tài  1. Tìm kiếm Liên Minh-Khu vực Đông Bắc (+/+)
  2. Tìm kiếm Liên Minh-Khu vực Tây Nam (-/-)
  3. Tìm kiếm Liên Minh-Khu vực Tây Bắc (-/+)
  4. Tìm kiếm Liên Minh-Khu vực Đông Nam (+/-)
  5. Tìm kiếm Liên Minh-Khu vực Trung Tâm (0/0)
  6. Tìm liên minh freedom