PDA

View Full Version : Tìm kiếm, quảng bá liên minh và kêu gọi nhân tài  1. Khu vực Tây Bắc (-/+)
  2. Khu vực Tây Nam (-/-)
  3. Khu vực Đông Bắc (+/+)
  4. Khu vực Đông Nam (+/-)
  5. Khu vực trung tâm
  6. *** lm all rise ***
  7. Bố cáo thành lập meta SEW.