PDA

View Full Version : Hướng dẫn T4 1. Tướng ở travian 4 và câu hỏi thường gặp - dịch bởi LTCNgoc
 2. [T4]25 nghiệm vụ mở rộng của Travian 4.0
 3. [Hướng dẫn] Dành cho người mới chơi travian T4
 4. 25 nhiệm vụ mở rộng của Travian 4.0 được viết bởi ™©ThỏNgọc®
 5. [Travian: Legends] Kỳ quan thế giới của tộc Natar
 6. [Travian: Legends]Hướng dẫn chơi tộc Roman
 7. Một số hình ảnh của T4
 8. [Travian: Legends] Những thay đổi vào giai đoạn giữa và kết thúc trò chơi
 9. [Travian T4] Cách khởi đầu mạnh mẽ
 10. [T3, T4] Cách kiếm điểm văn hóa hiệu quả
 11. Phiên bản Travian: Legends T4.4