PDA

View Full Version : Hướng dẫn T3 1. 25 nhiệm vụ Travian
 2. Tổng quát về HERO - Tướng
 3. T3.5
 4. Lúc nào nên nâng cấp trong thợ rèn và lò luyện giáp?
 5. Hướng dẫn roman của tinasilna- được dịch bởi: hackxusms
 6. Thực hiện và hủy nhiệm vụ- được dịch bởi: hackxusms
 7. [Thông tin]Cách nạp vàng SMS
 8. [Thông tin] Cách cài đặt gói đồ họa (Firefox version>1.5)
 9. [Hướng Dẫn] Tài liệu về Gói đồ họa - người dịch: Azzurri
 10. Travian 3.6
 11. [Thông tin] Travian 2.5- Cổ điển : Những sự khác biệt