PDA

View Full Version : Hướng dẫn  1. Mục lục bài viết trong mục hướng dẫn
  2. [Hướng dẫn] Dùng để trả lời cho người mới chơi
  3. [Chú ý] Về việc khóa tài khoản do sử dụng vàng lậu
  4. Tạp chí Travian - Tiếng Anh
  5. Travian toàn thư
  6. Giải đấu Travian 2016 - Thông tin chi tiết
  7. Khuyến cáo về việc sử dụng email tạm thời
  8. [Hướng dẫn] Cách thức liên hệ với Support trong game