PDA

View Full Version : Bảo trì 1. Bảo trì diễn đàn sáng ngày 12/10/2011
 2. Sự cố máy chủ ts7 sáng 11/10
 3. Bảo trì diễn đàn sáng ngày 29/11/2011
 4. Bảo trì hệ thống thanh toán 24/4/2012
 5. Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 7/5
 6. Bảo trì hệ thống thanh toán VTC
 7. Bảo trì và đình chiến ngày 3/12/2013
 8. Bảo trì máy chủ vn3 8/1/2014
 9. Bảo trì ngày 18/02/2014
 10. Bảo trì ngày 13.11.2014
 11. Bảo trì và cập nhật ngày 22-6-2015
 12. Bảo trì forum ngày 5-10-2015
 13. Bảo trì ngày 20-1-2016
 14. Bảo trì máy chủ 7-12-2016
 15. Gián đoạn truy cập ngày 20/4/2017
 16. Bảo trì máy chủ 04/05/2017