PDA

View Full Version : Tìm kiếm, quảng bá liên minh và kêu gọi nhân tài  1. ONE tìm kiếm đồng minh tại VN1 - 2017
  2. TS1 và ức chế đầu game