PDA

View Full Version : Tù trưởnglucky3535
12-04-2010, 04:22 PM
nghiên cứu xong mà không thấy mua o nhà nào, mấy pác chỉ giúp..

zangtj
12-04-2010, 04:29 PM
Lâu đài cấp 10 hoặc 20, mua như khai hoang ý :P

Cung điện nữa

Chú ý là bt thì bạn đã nâng lâu đài lên cấp 10 và mua khai hoang rùi nên giờ nếu là lâu đài thì phải lên 20

Cung điện lên 15 hoặc 20

lucky3535
12-04-2010, 04:44 PM
trời tốn nhiều res đây. thanks.

bjnko0l
22-04-2010, 03:33 PM
tưởng dễ mà có tù trưởng sao?:yociexp81: