PDA

View Full Version : Bảo trì diễn đàn sáng ngày 12/10/2011_Moon_
11-10-2011, 09:13 AM
Các Travian thân mến,

Công việc bảo trì sẽ bắt đầu vào lúc 4:00 sáng ngày 12/10/2011. Thời gian bảo trì kéo dài bao lâu vẫn chưa được xác định. Trong thời gian bảo trì, diễn đàn sẽ tạm ngưng hoạt động.

Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.

Moon