PDA

View Full Version : Những điều chưa biết về tấn công ,phòng thủGiaCatLuong
21-03-2009, 09:31 PM
Thể theo yêu cầu của nhiều bạn đọc gần xa, Lượng xin ra mắt 1 trong số bài của Gia Cát Liên Hoàn. Lẽ ra nó nằm tận đằng sau, nhưng tình hình là anh em VN ham hố chiến tranh quá, mà đánh đấm tính toán như thế nào lại không biết, thành ra cứ vào diễn đàn là hỏi lung tung. Mặc người ko biết họ hỏi, mặc người biết như mấy lão top server thì cứ hò nhau mà chat, mà spam, cuối cùng những gì em nó muốn hỏi thì lại ko trả lời.

Vì những lý do nêu trên, bài viết được đưa ra trước dự định, do đó nó chỉ mang tính tham khảo :icon_mrgreen:

Ông bà ta thường nói, đánh nhau mà không hiểu gì về đối thủ thì ví như sex mà không có phụ nữ :icon_neutral: ( ko phải Lượng nói). Vì thế trước khi đánh, mình nên tìm hiểu xem một trận Travian nó sẽ đánh như thế nào. Chúng ta bắt đầu nhé

Phần I: Tấn công bình thường <normal attack>

------ Đồng bào chú ý: chỉ dành cho tấn công bình thường, chưa nói chuyện cướp bóc nghen --------

http://s1.travian.com.vn/img/un/u/geb.gif Công thức chiến đấu

Khi ta tấn công kẻ địch, nếu tổng AP (atk point) của ta lớn hơn DP (def point) của địch thì ta thắng gọi là WINNER, địch gọi là LOSER, và ngược lại. Tóm lại ai thắng ai thua ko quan trọng, quan trọng là một cuộc chiến normal sẽ có WINNER và LOSER, vậy công thức được tính như sau:
Giả sử AP>DP (tương tự cho ngược lại)

LOSER chết 100% lính
WINNER chết = (DP/AP) x √(DP/AP) x100%

-------------

http://s1.travian.com.vn/img/un/u/geb.gif 1 loại bộ binh VS 1 loại lính thủ.

Đây là trường hợp đơn giản nhất, khi người tấn công chỉ đem 1 loại lính bộ binh đi đánh và người phòng thủ cũng chỉ có 1 loại lính.

Xet vidu sau: 150 Lính chùy VS 85 thị vệ

AP = 150x40 = 6k
DP = 85x65 = 5525
===> AP > DP. Vậy phòng thủ chết sạch 85 thị vệ.

Tấn công chết: (5525/6000)x√(5525/6000) x100% = 88,36%
Vậy người tấn công sẽ chết: 150x88,36% = 133 chú lính chùy.

http://s1.travian.com.vn/img/un/u/geb.gif Liên hoàn bộ binh VS liên hoàn phòng vệ

Xét vidu sau: 120 Legions(lê dương) + 250 Imperians (chiến binh tinh nhuệ) VS 200 Phalanxs + 70 paladins

AP = 120x40 + 250x70 = 22300 (22k3)
DP = 200x40 + 70x100 = 15k
===> Def chết 100%
Atk chết: 15/22.3 x √15/22.3 x 100% = 55,17%

Vậy tấn công sẽ chết 120x 55,17% = 66 legions
và 250x55,17% = 138 Imps


---------------------------------------
Mời các bạn đón đọc:

http://s1.travian.com.vn/img/un/u/geb.gif 1 bộ binh + 1 kị binh VS liên hoàn phòng thủ

http://s1.travian.com.vn/img/un/u/geb.gif Lung tung lính VS liên hoàn phòng thủ

(sẽ được Post phần sau :icon_mrgreen:)

-------------------------------------

Ghi chú: tất cả các lính mặc định chưa xét đến % atk khi nâng cấp lò rèn và % def khi nâng cấp giáp, chưa tính các yêu tố phòng thủ khác như dân số, tường thành, HERO, ... ( chỉ dành cho VIPs)


--------------- Ngày 25-3-2009-----------------------------------

Chúng ta tiếp tục nào:

Khi quân tấn công mang theo cả ngựa và bộ binh thì tình hình đã trở nên phức tạp. Khi ấy quân phòng thủ sẽ có 2 phần IDP(infantry def point) và CDP(cavalry def point):

==> %CDP = CAP/AP (tổng atk point của kị binh/ tổng Atk point của toàn bộ)

Và :


DP = IDPx(1-%CDP) + CDPx%CDPRất dễ bị điên phải hok, nhưng không sao, chúng ta bắt đầu vào 2 bài toán cụ thể.


http://s1.travian.com.vn/img/un/u/geb.gif 1 bộ binh + 1 kị binh VS liên hoàn phòng thủ

200 Imps (CBTN) + 350 EC( kị binh TN) VS 1000 phalanx + 200 Drui(tu sĩ)

IAP = 200x70 =14k, CAP = 350x180 = 63k ==> AP = 14+63 = 77k

IDP = 1000x40 + 200x115 = 63K, CDP = 1000x50 + 200x55 = 61k, %CDP = 63/77= 0.8182

==> DP = 63x(1-0.8182) + 61x0.8182 ≈ 61364

KẾT LUẬN

DEF chết 100%

%ATK chết: 61364/77000x√61364/77000 = 0.7114
ATK chết: 200x0.7114 = 142 chiến binh tinh nhuệ
và 350x0.7114 = 249 kị binh tinh nhuệ.

--------

http://s1.travian.com.vn/img/un/u/geb.gif Lung tung lính VS liên hoàn phòng thủ

100 Legs + 200 Imps + 150 EIs + 350 ECs VS 1500 phalanxs + 1000 Druis

IAP = 100x40 + 200x70 = 18K
CAP = 150x120 + 350x180 = 81K
==> AP = 99K

IDP = 1500x40 + 1000x115 = 175K
CDP = 1500x50 + 1000x55 = 130K
%CDP = 81/99 = 0.8081
===> DP = 175x(1-0.8081) + 130x0.8081 ≈ 138,636K

Vậy: ATK chết 100%
%DEF chết: 99/138,636 x √99/138,636 = 0.6034

DEF chết: 1500x0.6034 = 905 Phalanxs
và : 1000x0.6034 = 603 Druis

-----
WOW phê phê http://forum.travian.com.vn/picture.php?pictureid=154&albumid=13&dl=1237945493&thumb=1http://forum.travian.com.vn/picture.php?pictureid=154&albumid=13&dl=1237945493&thumb=1http://forum.travian.com.vn/picture.php?pictureid=154&albumid=13&dl=1237945493&thumb=1

-----------

Phần II: Tấn công cướp bóc <raid attack>

Tấn công cướp bóc là các cuộc càng quét chớp nhoáng vào quân địch với mục tiêu chủ yếu là cướp tài nguyên chứ không phải mục tiêu là giết hết lính địch.

Điểm khác nhau lớn nhất của tấn công cướp bóc so với tấn công bình thường là:


Tấn công cướp bóc không giải cứu được tù binh (nếu bị bắt) dù rằng sau trận đánh có thể mình còn tàn quân trở về.
Tấn công cướp bóc không dùng được cata, tức là sẽ không phá hủy được bất cứ thứ gì dù là có mang nó theo.
Tấn công cướp bóc sẽ không chiếm làng người khác ( dù là có mang theo Nguyên Lão, Tù Trưởng hay Thủ Lĩnh).

Xem lại trận chiến Tấn công bình thường trên ta thấy:


Loser chết 100%
Winner chết z%

Khi ấy, số lượng thương vong của cướp bóc được tính như sau:


%winner chết = z/(z+1) x 100%
%loser chết = 100-%winner chết
Như vậy, trở lại ví dụ gần nhất ta thấy nếu: 100 Legs + 200 Imps + 150 EIs + 350 ECs VS 1500 phalanxs + 1000 Druis

và tấn công theo kiểu cướp bóc thì:


winner chết = 0.6034/1.6034 x 100% = 37,63%
loser chết = (100-37,63)% = 62,37%

Kết luận; ATK chết: 62 Legs, 125 Imps, 94 EIs, 218 ECs
DEF chết: 564 phalanxs + 376 Druis


Phần III: Tấn công do thám <scout attack>Do thám là một hình thức đem 1 chủng quân đặc biệt của mình (Kỵ Binh Do Thám Romans, Do Thám Teutons (bộ binh) hay Do Thám Gauls (kỵ binh)) để khảo sát tình hình quân địch.

Do thám có 2 loại:


Do thám tài nguyên và quân lính: xem lượng lượng tài nguyên trong kho và quân lính đang có tại làng của địch.
Do thám khả năng phòng thủ và quân lính: xem được quân lính hiện có tại làng, cấp độ của tường thành, cung điện hoặc lâu đài (nếu có).

Quân do thám không có chỉ số tấn công, do đó khi tấn công do thám sẽ không tính theo công thức trên mà tính như sau:
Quân tấn công xem như có 35 AP.
Quân phòng thủ ( phải là quân do thám) xem như có 20 DP.
Phòng thủ chết 0%.
Tấn công chết = [DP/AP x √(DP/AP)] x 100%
Nếu DP>AP : tấn công chết 100% (ko dựa vào công thức trên)

Từ đó ta có một số tính toán như sau:


Với 5 lính scout cấp 0 tại làng không có tường thành bạn có thể phát hiện được đến 96 con scout cấp 0 của quân địch và giết được 3 con, hoặc phát hiện được 27 scout cấp 20* và giết được 2 con.

Với 10 lính scout cấp 0 tại làng không có tường thành bạn có thể phát hiện được đến 757 con scout cấp 0 của quân địch và giết được 6 con, hoặc phát hiện được 217 scout cấp 20 và giết được 4 con.

Với 15 lính scout cấp 0 tại làng không có tường thành bạn có thể phát hiện được đến 2544 con scout cấp 0 của quân địch và giết được 8 con, hoặc phát hiện được 729 scout cấp 20 và giết được 6 con.

Với 5 lính scout cấp 20** tại làng không có tường thành bạn có thể phát hiện được đến 544 con scout cấp 0 của quân địch và giết được 5 con, hoặc phát hiện được 156 scout cấp 20 và giết được 3 con.

Với 10 lính scout cấp 20 tại làng không có tường thành bạn có thể phát hiện được đến 4316 con scout cấp 0 của quân địch và giết được 10 con, hoặc phát hiện được 1238 scout cấp 20 và giết được 7 con.

Với 15 lính scout cấp 20 tại làng không có tường thành bạn có thể phát hiện được đến 14527 con scout cấp 0 của quân địch và giết được 15 con, hoặc phát hiện được 4166 scout cấp 20 và giết được 10 con.

* : Nâng cấp tấn công trong lò rèn. (Blacksmith)
** : Nâng cấp phòng thủ trong lò luyện giáp (Armoury)
Vì thế, rất nhiều bạn hiểu nhầm chỉ cần trong làng tôi có scout là tôi sẽ phát hiện địch scout tôi, sai. Vì nếu làng bạn có 5 scout cấp 0, tôi đem 100 scout qua thì bạn sẽ không phát hiện được nếu làng bạn không có tường thành, nếu có thì tính thêm bonus của tường thành.

quangduy
22-03-2009, 08:05 PM
Def thì chia ra 2 loại thủ bộ với thủ kỵ còn atk thì chung hết
Con chuỳ def kỵ có 5 mà atk vẫn đc 40 thấy nó sao sao ấy

FreeMoon
10-04-2009, 12:13 PM
Cho hỏi sao tôi đánh 1 nhà (cả atk lẫn raid) ,nhà đó ko có quân nhưng mỗi lần sang đánh thì quân tôi lại chết 1 con T_T
Giờ 47 con Imperians + 1 hero mà mỗi lần sang vẫn chết 1 con .

Nhà đó có lâu đài hoặc cung điện cấp cao :icon_mrgreen:

supernoobinlove101
12-04-2009, 01:42 AM
có 1 VD khá hay, mọi người có thể thử ở trận giả

- 2 kỵ binh sấm sét đánh 100 lính chùy
- 2 kỵ binh sấm sét và 4 chiến binh (swordman) đánh 100 lính chùy

ai nói dc kết quả mà ko phải trận giả thì pro đấy

Mình sử dụng trận giả, thấy kết quả ra thú vị quá, Trường hợp 2 lại có kết quả tệ hơn 1:
Kết quả 1: 2 kỵ binh sấm sét die, 21 lính chuỳ die
Kết quả 2: 2 kỵ binh sấm sét, 4 kiếm sỹ die; 18 lính chuỳ die.
Newbie chưa hiểu, ai giải thích dùm?

darkless_me
12-04-2009, 04:34 AM
Mình sử dụng trận giả, thấy kết quả ra thú vị quá, Trường hợp 2 lại có kết quả tệ hơn 1:
Kết quả 1: 2 kỵ binh sấm sét die, 21 lính chuỳ die
Kết quả 2: 2 kỵ binh sấm sét, 4 kiếm sỹ die; 18 lính chuỳ die.
Newbie chưa hiểu, ai giải thích dùm?

Em xin mạn phép dựa vào bài của bác GiaCatLuong để giải thích. Sai thì các bác chỉ giùm em nhé.
Trong trường hợp này ta có tấn công bình thường. Lính sẽ là :
-trường hợp 1 : 2 TT vs 100 club
1 loại kỵ binh vs 1 loại lính thủ

AP = 90x2 = 180
IDP = 100x20 = 2k, CDP = 100x5 = 500
===> AP < DP. Quân atk chết sạch
Vậy def chết : 180/500x√(180/500)=0,216
Số def chết: 100x0,216=21 club

Vậy như thế tính thì 1 thằng TT cũng đâu solo đc với 18 thằng clubs nhỉ, chỉ có 15 thằng thôi ^^~

-trường hợp 2 : 2 TT + 4 sword vs 100 club
1 bộ binh + 1 kỵ binh vs 1 loại lính thủ

IAP = 4x65 =260, CAP = 2x90 = 180 ==> AP = 260+180 = 440
IDP = 100x20 = 2000, CDP = 100x5 = 500, %CDP = 180/440= 0,4094

==> DP = 2000x(1-0,4094) + 500x0,4094 ≈ 1385,9
===> AP < DP. Quân atk chết sạch
Vậy def chết: 440/1385,9x√(440/1385,9)=0,1788
Số def chết: 100x0,1788=18 clubs

WOW phê thật bác ạh TT^TT
Trong lúc viết bài này thì đang có 2 đợt atk đến nhà TT^TT
Rầu thế chứ lị!

GiaCatLuong
28-04-2009, 01:00 PM
Vậy nếu có cata thì thế nào? Chỉ có thủ bộ với thủ kỵ không có thù cata vậy khi nào cata die?

Cata dc tính là bô binh :tongue:

FreeMoon
29-04-2009, 02:41 PM
Cho mình hỏi cái này nhé!
Giả sử như làng mình nâng cấp giáp cho lính Pha lên cấp 2, còn làng tiếp viện lính cho mình thì chưa nâng cấp giáp cho lính Pha. Vậy, khi làng chưa nâng cấp giáp tiếp viện lính Pha cho mình và lính Pha đó ở trong làng của mình thì giáp của lính Pha đó cấp mấy?

Cấp 0cho hỏi nếu đem ngựa tốc độ 19 và lính tốc độ 7 đi đánh thì tính như thế nào

Tốc độ 7

thiennamvu
09-05-2009, 10:56 AM
Cho em hỏi về phòng thủ nè..!!
vd Hầm ngầm max là 1000 (của roman) vậy là nó giấu đc 1000 mỗi loại hay là tổng cộng là 1000??
em chưa hỉu lắm..!! Mong các anh em chỉ giáo thêm..!!

1k mỗi loại bạn ui:D
nhưng với quân cướp là Teu thì chỉ dấu dc 2/3 tài nguyên là 666.666666.... res/loại thoi:D

tapchoi059
12-05-2009, 10:10 PM
Bác ơi em có thắc mắc thế này, bên phòng thủ đẩu phai chỉ có quân phòng thủ không đâu, VD như tộc gauls cũng có quân tấn công như kỵ binh sấm sét, kỵ binh..., cũng có chỉ số phòng thủ, vậy khi phòng thủ như thế nào. Còn 1 điều nữa là khi phe phòng thủ chỉ tính đến chỉ số phòng thủ thôi hay sao, còn chỉ số tấn công là vô nghĩa à, khi tấn công em cân quan có chỉ số phòng thủ cao để bảo vệ cho tướng, hoặc bảo vệ cho xe công thành, như vậy khi phe tấn công có cần chỉ số phòng thủ hay không. Nếu bác thấ em gà hỏi nhưng câu vô lý xin đừng del bài em vì em tìm hiểu lâu rùi nhưng khong biết thế nào, Thx bác.

Khi phòng thủ thì chỉ tính chỉ số phòng thủ
Khi tấn công chỉ quan tâm tới chỉ số công,chỉ số phòng thủ không cần quan tâm