PDA

View Full Version : Tổng quát về HERO - TướngGiaCatLuong
07-04-2009, 11:52 AM
Phần I: Các khái niệm cơ bản
http://s1.travian.com.vn/img/un/u/hero.gifhttp://s1.travian.com.vn/img/un/u/hero.gifhttp://s1.travian.com.vn/img/un/u/hero.gifhttp://s1.travian.com.vn/img/un/u/hero.gifhttp://s1.travian.com.vn/img/un/u/hero.gif


I Định nghĩa:

HERO <Tướng>: là một chiến binh có sức mạnh vĩ đại trong thế giới Travian,được tạo ra bằng sự toi luyện từ một trong các loại lính sau:


Romans: http://help.travian.com/img/un/u/1.gifLegionnaire (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=410#tid1), http://help.travian.com/img/un/u/2.gifPraetorian (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=410#tid2), http://help.travian.com/img/un/u/3.gif (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=410#tid3)Imperian (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=410#tid3), http://help.travian.com/img/un/u/5.gifEquites Imperatoris (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=410#tid5), http://help.travian.com/img/un/u/6.gifEquites Caesaris (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=410#tid6)
Gauls: http://help.travian.com/img/un/u/21.gifPhalanx (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=420#tid21), http://help.travian.com/img/un/u/22.gifSwordsman (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=420#tid22), http://help.travian.com/img/un/u/24.gifTheutates Thunder (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=420#tid24), http://help.travian.com/img/un/u/25.gifDruidrider (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=420#tid25), http://help.travian.com/img/un/u/26.gifHaeduan (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=420#tid26)
Teutons: http://help.travian.com/img/un/u/11.gifClubswinger (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=430#tid11), http://help.travian.com/img/un/u/12.gifSpearman (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=430#tid12), http://help.travian.com/img/un/u/13.gifAxeman (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=430#tid13), http://help.travian.com/img/un/u/15.gifPaladin (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=430#tid15), http://help.travian.com/img/un/u/16.gifTeutonic Knight (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=430#tid16)


Yêu cầu: để có được HERO bạn cấn ít nhất 1 con trong các loại lính trên và Lâu Đài tướng cấp 1 (http://help.travian.com/index.php?type=faq&mod=344). Khi ấy, bạn để con lính cần train ở làng và click vào LĐT để tạo HERO.
HERO được tạo ra từ lính nào thì có đặc điểm và tốc độ của loại lính ấy, tuy nhiên sức mạnh thì vượt trội.

Mỗi tài khoản có thể tạo nhiều HERO khác nhau nhưng trong cùng một thời điểm thì chỉ có 1 HERO được kích hoạt. Có nghĩa là muốn có HERO khác bạn cần phải cho HERO đó chết.
http://forum.travian.com.vn/picture.php?pictureid=125&albumid=13&dl=1237945269&thumb=1

II Các chỉ số cơ bản:

Xem hình minh họa:

http://forum.travian.com.vn/picture.php?albumid=9&pictureid=239Tấn Công: chỉ số tấn công của HERO trong các trận càng quét, không có tác dụng khi phòng thủ. Điểm bên phải (25 điểm) là điểm cộng vào để tăng chỉ số tấn công, trương hợp này đã được cộng 25 điểm.
Phòng Thủ: chỉ số phòng thủ của HERO trong các đợt tử thủ, phòng thủ cũng có thủ bộ binh và kỵ binh (85/125), trường hợp này HERO chưa được cộng điểm phòng thủ vì người chơi ( tôi) đã xác định HERO này chỉ dùng cho tấn công nên không cần phải cộng điểm thủ làm gì.
Thưởng Tấn Công: Mỗi điểm cộng này sẽ tăng 0.2% cho toàn bộ lính đi theo HERO trong các trận càng quét. 5 điểm sẽ được 1%. Vidu: bạn đem 5000 lính Axe + HERO có 1% thưởng tấn công thì xem như bạn có 5050 Axe + điểm tấn công của HERO.
Thưởng Phòng Thủ: Tương tự nhưng cho thủ, và đặc biệt chỉ có tác dụng đối với lính của làng có HERO đó. Vidu: Bạn có 1000 lính thủ và 1 HERO thưởng 1% thủ, làng A cũng có 2000 lính thủ và 1 HERO thưởng 2% thủ. Khi ấy nếu bạn đem 1000 lính của bạn và HERO tiếp viện cho làng A, thì làng A sẽ có 2040 lính (của A) và 1010 lính ( của bạn ) + 2 HERO
Tái Sinh: HERO có 100% HP, điểm này sẽ tái sinh HP cho HERO theo từng ngày. Trường hợp này điểm tái sinh đã được cộng 5 điểm ( hồi sinh 25% HP/ngày).
Kinh nghiệm: HERO là loại chiến binh duy nhất trong thế giới Travian tích lũy được kinh nghiệm qua các trận chiến. Tùy theo cấp độ mà HERO cần có một số điểm kinh nghiệm nhất định để lên cấp. Kinh nghiệm có được khi HERO giết được lính ( lính ăn bao nhiêu lúa HERO giết nó sẽ được bấy nhiêu kinh nghiệm, vidu: giết Kỵ binh tinh nhuệ HERO sẽ được 4 kinh nghiệm), không phân biệt lính ta, lính địch hay thú hoang, cứ có máu là có kinh nghiệm. :icon_twisted: Số lính đi theo HERO không ăn kinh nghiệm của HERO, do đó bạn đem 1 mình HERO hay HERO + 3000 lính đi đánh 100 lính cấp 1 thì HERO luôn được 100 kinh nghiệm.
Cấp độ: Mỗi cấp độ HERO sẽ được tặng 5 điểm cộng ( điểm màu xanh bên phải của kinh nghiệm trong hình trên: hiện tại 0 điểm có nghĩa đã sử dụng hết).


Ở cấp 0: HERO có 5 điểm cộng, bạn có thể cộng tùy ý vào các thông số trên, và đặc biệt cấp 0 là cấp duy nhất bạn có thể phân phối lại điểm công bao nhiêu lần tùy ý. Lợi dụng tính năng đó, khi HERO chưa đạt cấp 1, lúc đem đi tấn công ta cộng hết vào tấn công, lúc về nhà ta cộng hết vào phòng thủ, và khi HERO mất HP ta sẽ cộng hết vào tái sinh.

Điểm kinh nghiệm để lên cấp độ của HERO được tính theo công thức:


HERO cấp N cần 100 x (N+1) điểm để lên cấp
Do đó: cấp 0 cần 100 điểm để lên cấp 1. Cấp 1 cần 200 điểm để lên cấp 2,...

Lưu ý:
Khi một làng thủ có nhiều HERO ( 1 HERO của làng đó và các HERO của người khác tiếp viện) thì điểm kinh nghiệm sẽ được chia đều cho các HERO. Vidu: Làng A có 5 HERO (4 HERO tiếp viện) và một người nào đó mang 500 lính cấp 1 sang đánh bị giết hết ==> Mỗi HERO được 100 điểm kinh nghiệm.

Trong một trận chiến, nếu HERO chết thì nó vẫn được số kinh nghiệm như khi không chết. Vidu: A đánh B và B chết toàn bộ gồm cả HERO, A chết 300 lính cấp 1 ==> HERO của B chết, nếu ta hồi sinh thì nó sẽ được 300 điểm kinh nghiệm trong trận chiến vừa qua. (Ở đây tôi luôn vidu lính cấp 1 vì cấp 1 sẽ ăn 1 lúa, tính điểm kinh nghiệm cho dễ dàng)

HERO chết sẽ không bị mất điểm kinh nghiệm. Khi đó ta có thể chọn: hồi sinh HERO đó với cấp độ và kinh nghiệm không thay đổi hoặc tạo HERO mới với cấp 0.

III Công dụng:

HERO có 2 công dụng chính:


Chiếm Oases: xem bài Oases và Thú hoang (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=208).
Chiến đấu: (Công và thủ như nhau) ở đây tôi sẽ vidu về công ( các bạn tự suy ra thủ).

Có một điều cần lưu ý là: mỗi thông số trong 5 thông số trên, HERO chỉ có thể được cộng tối đa 100 điểm.Do đó ở hình trên Thưởng tấn công của HERO GiaCatLuong đã Maximum. Từ đó ta thấy một HERO tấn công lý tưởng sẽ có 100 điểm tấn công, 100 điểm thưởng tấn công và 100 điểm tái sinh ==> HERO cần đạt cấp 59. Điều này thực sự rất khó vì muốn đạt được cấp độ đó, HERO của bạn cần giết tổng cộng số lính là:
(1+2+3+....+59)x100 = 100 x (59x60/2) = 177K lính :icon_confused:

Vì thế, khi cộng điểm ta sẽ ưu tiên cho các điểm cần thiết. Và đây là cách một người chơi tương đối PRO sẽ cộng( Nếu thuộc dạng master sẽ có những biến tấu khác, ở đây không bàn luận):
- Ở cấp 0: cộng 5 điểm tấn công.
- Cấp 1: 8 tấn công 2 tái sinh.
- Cấp 2: 10 tấn công 5 tái sinh.
- Cấp 3-4-5: 25 tấn công 5 tái sinh.
- Các cấp sau: dồn hết vào thưởng tấn công nếu chơi off số lượng lớn ( khoảng 5k+ lính off) hoặc max tấn công nếu thường chơi solo lẻ tẻ.

Một ví dụ cụ thể: Với HERO là Kỵ Binh Tinh Nhuệ: nếu cộng 100 điểm tấn công thì dmg của nó là 14975, Vậy nếu 1 con lính chùy thủ kỵ binh là 5 thì 1 con HERO như trên sẽ giết được: 14975/5 = 2995 con, một con số khá hấp dẫn. http://forum.travian.com.vn/picture.php?pictureid=159&albumid=13&dl=1237945512&thumb=1

Các bạn có thể tham khảo các loại HERO và khi cộng điểm nó sẽ tăng như thế nào tại đây (http://help.travian.com/hero/index.php)

IV Một số câu hỏi thường gặp:

HERO mang được bao nhiêu tài nguyên?
- HERO không mang được tài nguyên trong các cuộc cướp bóc.

Nhà nâng giáp và luyện vũ khí có tăng cho HERO hay không?
- Không.

Mỗi tài khoản chỉ có 1 HERO trong cùng 1 thời điểm, vậy làng 2, 3 tôi muốn có HERO phải làm sao?
- Xây Lâu Đài Tướng ở làng 2,3 rồi từ làng 1 tiếp viện HERO qua, nó sẽ tự động trở thành HERO của làng đó.

Điểm kỹ năng và điểm kinh nghiệm của HERO sẽ ra sao khi tôi hồi sinh nó?
- Kinh nghiệm và kỹ năng (cấp độ) sẽ không thay đổi, điểm HP sẽ đạt 100% khi mới hồi sinh.

Lính càng xịn HERO càng mạnh, vậy tại sao có nhiều người thích luyện HERO là lính dõm nhất?
- HERO được tạo từ lính càng xịn thì khi nó chết: thời gian hồi sinh sẽ càng lâu và tài nguyên để hồi sinh tốn càng nhiều. Do đó, họ chọn lính dõm luyện thành HERO với mục đích cộng max Thưởng tấn công hoặc max Thưởng phòng thủ cho các trận đánh lớn lên đến vài trăm nghìn lính.

GiaCatLuong
07-04-2009, 11:54 AM
Phần II: Kỹ thuật chọn và luyện HERO


Hôm khác viết, tạo bài để đây để đừng bị spam.

Mũn
09-04-2009, 11:36 AM
Các bác cho em hỏi là nếu nâng cấp lâu đài tướng thì sẽ có lợi ích jì ạh?
Em cảm ơn trước :D

GiaCatLuong
09-04-2009, 12:42 PM
Các bác cho em hỏi là nếu nâng cấp lâu đài tướng thì sẽ có lợi ích jì ạh?
Em cảm ơn trước :D

Lâu đài tướng cấp 10 15 20 thì tướng sẽ chiếm được Oases.
http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=208

pigknight
09-04-2009, 10:18 PM
Bác GCL cho mình hỏi chút. bây giờ mình luyện tướng pha lên cấp 2. sau khi tướng pha chết, mình luyện tướng TT chẳng hạn. vậy khi vào trận đánh mà mình muốn hồi sinh lại tướng pha, thì tướng pha đó có còn đc LV 2 ko?

GiaCatLuong
09-04-2009, 10:44 PM
Bác GCL cho mình hỏi chút. bây giờ mình luyện tướng pha lên cấp 2. sau khi tướng pha chết, mình luyện tướng TT chẳng hạn. vậy khi vào trận đánh mà mình muốn hồi sinh lại tướng pha, thì tướng pha đó có còn đc LV 2 ko?

Có.

Và lợi dụng tính năng đó, một số người luyện 1 con tướng của lính cấp một lên cấp 19 và cộng max điểm vào thưởng tấn công. Sau đó cho chết và luyện tướng mạnh nhất cộng vào điểm tấn công. Khi có các trận đánh lớn thì sẽ hồi sinh tướng của lính cấp 1 đó tham chiến, còn bình thường solo thì dùng tướng của lính cấp cuối.

gaonline
12-04-2009, 09:00 AM
mà nè cho em hỏi chút, chỉ số máu của tướng có ảnh hướng tới sứ tấn công hay phòng ngự của tướng đó ko. VD: tướng 300 phòng ngự bộ binh, còn 50%sinh lực thì chỉ sồ phòng ngự thực tế là 150 hay vẫn nguyên 300 :confused::confused::confused::confused::confused: :confused:

GiaCatLuong
12-04-2009, 03:03 PM
mà nè cho em hỏi chút, chỉ số máu của tướng có ảnh hướng tới sứ tấn công hay phòng ngự của tướng đó ko. VD: tướng 300 phòng ngự bộ binh, còn 50%sinh lực thì chỉ sồ phòng ngự thực tế là 150 hay vẫn nguyên 300 :confused::confused::confused::confused::confused: :confused:

Không ảnh hưởng.

ghostvt1987
16-04-2009, 08:55 AM
ai cho hỏi muốn luyện tướng mới thì tướng cũ phải die xong cho tướng mới vào lâu đài tướng hay sao ?

lanhchanh
16-04-2009, 01:09 PM
Mỗi tài khoản chỉ có 1 HERO trong cùng 1 thời điểm, vậy làng 2, 3 tôi muốn có HERO phải làm sao?
- Xây Lâu Đài Tướng ở làng 2,3 rồi từ làng 1 tiếp viện HERO qua, nó sẽ tự động trở thành HERO của làng đó.


Sao tui thử mà hổng được ta? Có cần nâng cấp lâu đài tướng ko?

bennychen
16-04-2009, 06:58 PM
Đem tướng đi đánh thú hoang thì tướng có lên kinh nghiệm hay ko bác GCL???

mrq_268
17-04-2009, 09:36 AM
ai cho hỏi muốn luyện tướng mới thì tướng cũ phải die xong cho tướng mới vào lâu đài tướng hay sao ?

Để con tướng cũ chết, sau đó vào Lâu Đài Tướng tạo lại Hero chọn con mới.Đem tướng đi đánh thú hoang thì tướng có lên kinh nghiệm hay ko bác GCL???

Có. Bạn có thể đem lính đi đánh thung lũng hoang, giết phần lớn thú để lại 1 ít sau đó hàng ngày cho Hero qua đánh thú luyện LV.

Rest_in_peace
19-04-2009, 07:21 PM
Có. Bạn có thể đem lính đi đánh thung lũng hoang, giết phần lớn thú để lại 1 ít sau đó hàng ngày cho Hero qua đánh thú luyện LV.
ủa mình không hiểu...sao bên kia nói Hẻo dẫn bao nhiêu quân đi thì điểm kinh nghiệm vẫn được cộng vậy mà...hay ý bạn là thú có thể hồi phục???
hic vữa mới thử chơi được 1 ngày nên trình vẫn là 0:icon_biggrin:

huuphuoc
20-04-2009, 04:32 PM
ủa mình không hiểu...sao bên kia nói Hẻo dẫn bao nhiêu quân đi thì điểm kinh nghiệm vẫn được cộng vậy mà...hay ý bạn là thú có thể hồi phục???
hic vữa mới thử chơi được 1 ngày nên trình vẫn là 0:icon_biggrin:

Đúng rồi,sau 1 time thú hoang sẽ sống lại như bình thường nhưng số lượng thú tăng lên từ từ

huuphuoc
21-04-2009, 12:58 PM
Có.

Và lợi dụng tính năng đó, một số người luyện 1 con tướng của lính cấp một lên cấp 19 và cộng max điểm vào thưởng tấn công. Sau đó cho chết và luyện tướng mạnh nhất cộng vào điểm tấn công. Khi có các trận đánh lớn thì sẽ hồi sinh tướng của lính cấp 1 đó tham chiến, còn bình thường solo thì dùng tướng của lính cấp cuối.

co the noi ro hon dc ko ,ko hieu lam

rai
21-04-2009, 02:29 PM
em hỏi ! em cho 1 con tướng 1 mình đi đánh thú hoang nhưng vào trận giả ko có tướng thì không thử nghiệm được.làm thế nào để thể nghiệm được bác ơi!

huuphuoc
21-04-2009, 09:45 PM
em hỏi ! em cho 1 con tướng 1 mình đi đánh thú hoang nhưng vào trận giả ko có tướng thì không thử nghiệm được.làm thế nào để thể nghiệm được bác ơi!

dung` plus.Không thì tính chỉ số tấn công của hero so sánh với chỉ số phòng thủ của thú hoang.

trantrung
21-04-2009, 10:22 PM
Đem tướng đi đánh thú hoang thì tướng có lên kinh nghiệm hay ko bác GCL???
dĩ nhiên rồi

trantrung
21-04-2009, 10:24 PM
dung` plus.Không thì tính chỉ số tấn công của hero so sánh với chỉ số phòng thủ của thú hoang.
sẽ mât 15 vàng cho một tuần

vitamin
21-04-2009, 10:37 PM
Người Việt Nam có những cách luyện hero riêng mà không ai có, mình đã cho 1 số mutil acc ngày xưa của mình chơi cách này ở các sever quốc tế
giờ chia cho anh em sau này đấu đá nhau

Làm thế nào để luyện hero nhanh nhất luôn là 1 câu hỏi khó nhưng chỉ cần lợi dụng 1 số điểm hay của game mà ta không tốn 1 cái gì hết mà có 1 con hero ngon lành.

nhiều người chơi có tính giữ quân, không muốn thiệt quân => hero không up đc level vậy thì sao không thử cách này:

Nếu ai ngại train hero thì có thể cho nó up lever liên tục từ tháng thứ 10 ở sever bình thường, lí do là lúc đó các liên minh mạnh đã xây "Kì quan thế giới"

Lợi dụng sức def và sức att xung quanh để luyện hero, chỉ cần send 1 em hero qua cái chỗ "Liên Minh Mà bạn cho là Mạnh Nhất sever đó"

Cách này vừa không cần tốn time và không tốn res

Khi biết cái "Kì quan thế giới" ở các mốc Lv4 hay Lv9, Lv14,19,24,29 vân vân
Bạn send hero qua, đặc biệt đến tầm khi "Kì quan thế giới" Lv95 bạn chắc chắn cho con hero của bạn ở cái làng có "Kì quan thế giới"
Do có rất nhiều lính tiếp viện tại làng xây kì quan thế giới nên chủ acc sẽ không quản lí được hết số quân tiếp viện

từ Lv 96 trở đi bạn đánh cái WW vẫn chưa muộn mà :D
Cách này có cái hay là làm giảm EXP nhận được của các hero trong cái liên minh mạnh nhất đó và làm tăng Lv hero của chúng ta mà không tốn 1 thằng lính nào
Chúc các bạn may mắn, hãy nhớ cách này đến gần khi end round vì đây cũng là 1 chiến thuật đó, hì, binh bất yếm trá mà, cái bọn nước ngoài nó để 1 lượng không nhiều hero ở cái làng xây WW nên mình áp dụng rất hiệu quả, còn vn thì để xem sao đã

Ở s1.vn theo tôi thì có TVN mới có những người có khả năng gom đủ def troops để xây WW ^^ đó là 1 mỏ farm EXP hero :D

cố lên nhé ^^

P/s: đây gọi là loại hero ăn bám ^^ hero này cũng có cách tăng điểm riêng của nó, chú ý nhất là những lever đầu của hero bạn chỉ tăng điểm thưởng vào khả năng tái sinh của hero rồi thỏa mái mà ăn bám :D

SunnyTiTi
22-04-2009, 11:26 PM
Cho mình hỏi khi Hero mất máu thì làm sao để phục hồi máu lại?

Frostmourne
22-04-2009, 11:33 PM
Có 2 cách :
Cách 1 : nếu bạn còn điểm kinh nghiệm thì, cứ mỗi lần tăng 1 điểm vào phần kĩ năng tái sinh của tướng bạn sẽ được hồi phục 5 hp/ngày .
Cách 2 : bạn đem con tướng đó đi đánh cho đến chết tức là cái phần:" Tướng của bạn có...của điểm đánh " về 0 . Rồi bạn mua lại con tướng thì nó sẽ khôi phục lại 100% HP :icon_mrgreen: .

tianjin
23-04-2009, 04:31 AM
có cách nào + poins cho tướng ngon ko.. ví dụ cho teutons ấy....... từng chú tướng 1 cách + điểm ntn, công thì ntn, thủ thì ntn

kirivan9x
24-04-2009, 09:32 PM
Mình muốn hỏi là để tướng ở nhà phòng thủ thì có được exp không?
VD: 20 lính trùy sang đánh nhà mình và bị giết sạch! ~> Tướng đc 20 exp không?

Frostmourne
24-04-2009, 09:39 PM
Được khi tướng tấn công hoặc phòng thủ mà giết được lính + hero bên kia đều được exp .

nh0c20688
27-04-2009, 10:47 AM
Người Việt Nam có những cách luyện hero riêng mà không ai có, mình đã cho 1 số mutil acc ngày xưa của mình chơi cách này ở các sever quốc tế
giờ chia cho anh em sau này đấu đá nhau

Làm thế nào để luyện hero nhanh nhất luôn là 1 câu hỏi khó nhưng chỉ cần lợi dụng 1 số điểm hay của game mà ta không tốn 1 cái gì hết mà có 1 con hero ngon lành.

nhiều người chơi có tính giữ quân, không muốn thiệt quân => hero không up đc level vậy thì sao không thử cách này:

Nếu ai ngại train hero thì có thể cho nó up lever liên tục từ tháng thứ 10 ở sever bình thường, lí do là lúc đó các liên minh mạnh đã xây "Kì quan thế giới"

Lợi dụng sức def và sức att xung quanh để luyện hero, chỉ cần send 1 em hero qua cái chỗ "Liên Minh Mà bạn cho là Mạnh Nhất sever đó"

Cách này vừa không cần tốn time và không tốn res

Khi biết cái "Kì quan thế giới" ở các mốc Lv4 hay Lv9, Lv14,19,24,29 vân vân
Bạn send hero qua, đặc biệt đến tầm khi "Kì quan thế giới" Lv95 bạn chắc chắn cho con hero của bạn ở cái làng có "Kì quan thế giới"
Do có rất nhiều lính tiếp viện tại làng xây kì quan thế giới nên chủ acc sẽ không quản lí được hết số quân tiếp viện

từ Lv 96 trở đi bạn đánh cái WW vẫn chưa muộn mà :D
Cách này có cái hay là làm giảm EXP nhận được của các hero trong cái liên minh mạnh nhất đó và làm tăng Lv hero của chúng ta mà không tốn 1 thằng lính nào
Chúc các bạn may mắn, hãy nhớ cách này đến gần khi end round vì đây cũng là 1 chiến thuật đó, hì, binh bất yếm trá mà, cái bọn nước ngoài nó để 1 lượng không nhiều hero ở cái làng xây WW nên mình áp dụng rất hiệu quả, còn vn thì để xem sao đã

Ở s1.vn theo tôi thì có TVN mới có những người có khả năng gom đủ def troops để xây WW ^^ đó là 1 mỏ farm EXP hero :D

cố lên nhé ^^

P/s: đây gọi là loại hero ăn bám ^^ hero này cũng có cách tăng điểm riêng của nó, chú ý nhất là những lever đầu của hero bạn chỉ tăng điểm thưởng vào khả năng tái sinh của hero rồi thỏa mái mà ăn bám :D========
Cái này mình ko hiểu lắm ,ko biết luyên tướng như thế nào ,mình chỉ hiểu sơ sơ là tiếp viện tướng mình qua đó ,nhưng nếu ở đó ko ai đánh hết thì làm sao mà tướng ăn kinh nghiệm đc ,ông nói rõ với đc ko ? thanks

greenland02
28-04-2009, 10:36 AM
ko ai đánh thì sao up level nhưng ý bác vitamin là me lúc người ta xây ww, level 95 trở đi thường bì att liên tục do đó mình send hero woa mà an hôi exp

hichic
05-05-2009, 10:57 AM
Báo cáo các bác, như trong trận chiến của HA, tôi thấy trong report của 1 làng có những 6 tướng lận (sau trận chiến chết 1). vậy có phải là có cách luyện 6 tướng 1 acc không?

saokyvay
07-05-2009, 08:00 AM
cho mình hỏi: có khi nào ở 1 làng có 2 tướng cùng lúc ko? (ko phải 1 tướng tiếp viện) vì mình do thám 1 làng mình thấy có 2 tướng ở đó mà.
thêm câu nữa, nếu mình muốn làng 2 của mình chiếm 1 ốc đảo nữa thì phải làm sao?(làng 1 đã chiếm 1 ốc đảo rồi). GCL chỉ giúp mình với nha.
Quân Phòng Thủ
Lính 62 76 0 3 0 0 0 0 0 0 2 (2 tướng)
Quân Phòng Thủ Tiếp Viện
Lính 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mr Dob
07-05-2009, 08:28 AM
dung` plus.Không thì tính chỉ số tấn công của hero so sánh với chỉ số phòng thủ của thú hoang.

Dùng plus làm gì cho mất vàng, dùng cái này hay hơn.

http://kirilloid.ru:81/travian/warsim.php

nghiavn
07-05-2009, 04:10 PM
cho em hỏi, đánh vào làng ko lính có đc tăng điểm kinh nghiệm ko

ngoisaohuyenthoai
07-05-2009, 04:23 PM
cho mình hỏi: có khi nào ở 1 làng có 2 tướng cùng lúc ko? (ko phải 1 tướng tiếp viện) vì mình do thám 1 làng mình thấy có 2 tướng ở đó mà.
thêm câu nữa, nếu mình muốn làng 2 của mình chiếm 1 ốc đảo nữa thì phải làm sao?(làng 1 đã chiếm 1 ốc đảo rồi). GCL chỉ giúp mình với nha.
Quân Phòng Thủ
Lính 62 76 0 3 0 0 0 0 0 0 2 (2 tướng)
Quân Phòng Thủ Tiếp Viện
Lính 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nó có 2 làng nên có 2 tướng

darkless_me
07-05-2009, 07:50 PM
cho em hỏi, đánh vào làng ko lính có đc tăng điểm kinh nghiệm ko
Không :D Điểm kinh nghiệm tính trên số lính mà tướng giết đc


nó có 2 làng nên có 2 tướng
Sai. Tướng là tướng do đồng minh tiếp viện. 1 acc cho dù 10 làng đi nữa cũng chỉ có 1 tướng.

Frostmourne
07-05-2009, 07:53 PM
2 tướng ở đây là 2 tướng của cùng 1 loại tộc . Như bạn là Tèo quân tiếp viện cũng là Tèo thì nó chỉ hiện 1 bãng thôi :D . Thật ra là 2 tướng của từng người khác nhau .

saokyvay
07-05-2009, 09:22 PM
ah! ra là vậy. minh cảm ơn, giờ đã hiểu rồi.

nh0c20688
08-05-2009, 10:40 AM
a lô !chit em rồi ,sao em đổi tướng thì mất cấp luôn ,người ta bảo đổi tướng ko mất cấp mà ,khi tướng củ chết ,mình muốn đổi tướng khác thì phải kich vào dấu X ở tướng củ đã rồi mới luyên tướng mới hả ? khi tướng tui chết thì tui thấy cả dãy đó ,chon lính khác làm tướng ai dè mất cấp luôn !Ai giải thik giùm với !

Thanks trước ..!

gaonline
08-05-2009, 10:48 AM
a lô !chit em rồi ,sao em đổi tướng thì mất cấp luôn ,người ta bảo đổi tướng ko mất cấp mà ,khi tướng củ chết ,mình muốn đổi tướng khác thì phải kich vào dấu X ở tướng củ đã rồi mới luyên tướng mới hả ? khi tướng tui chết thì tui thấy cả dãy đó ,chon lính khác làm tướng ai dè mất cấp luôn !Ai giải thik giùm với !

Thanks trước ..!

Uh, tướng bạn mất cấp là do bạn chọn huấn luyện lại đó. Hồi sinh tướng cũ và huấn luyến tướng mới là khác nhau đó.

son doan
09-05-2009, 02:35 PM
Các bác nói đến máu của Hero nhưng em không biết xem máu Hero ở đâu, có phải ở chỗ : Tướng của bạn còn ?% điểm đánh không ạ?
Xin các bác giải thích giúp em với!
Thanks!

Thanrongbatdiet
10-05-2009, 08:18 PM
Chào bạn GCL, cho mình hỏi . Mình có một thằng tướng ( lê dương)
Nó đẫ chết thì làm cách này hồi sinh nó lại được không

bigbabol
10-05-2009, 10:49 PM
Chào bạn GCL, cho mình hỏi . Mình có một thằng tướng ( lê dương)
Nó đẫ chết thì làm cách này hồi sinh nó lại được không

Vào lâu đài tướng, lựa chọn hồi sinh!

hoainam2307
11-05-2009, 04:35 AM
cho mình hỏi là:
Mình có lâu đài tướng cấp 10 ở làng 1 và đã chiếm được 1 ốc đảo, thế ở làng 2 mình up lâu đài tướng lên cấp 10, vẫn dùng tướng đó thì có chiếm được ốc đảo nữa không.
Và nếu không thì số tài nguyên thưởng từ ốc đảo đã chiếm được ở làng 1 :icon_confused:có được cộng cho làng 2 hay không.:icon_confused:
Thân

trantrung
11-05-2009, 05:13 AM
cho mình hỏi là:
Mình có lâu đài tướng cấp 10 ở làng 1 và đã chiếm được 1 ốc đảo, thế ở làng 2 mình up lâu đài tướng lên cấp 10, vẫn dùng tướng đó thì có chiếm được ốc đảo nữa không.
Và nếu không thì số tài nguyên thưởng từ ốc đảo đã chiếm được ở làng 1 :icon_confused:có được cộng cho làng 2 hay không.:icon_confused:
Thân
chuyển tướng qua làng 2 để nó chiếm ốc đảo cho làng 2
oasis làng 1 và hai ko liên quan đến nhau

TrungLexzz
12-05-2009, 10:42 AM
Thế khi tướng mình cho đi khỏi ốc đảo đã chiếm được thì ốc đảo đó có còn là của mình không vậy, còn cung cáp sản lượng cho mình không???

Thân!

tonnyson
12-05-2009, 12:34 PM
Thế khi tướng mình cho đi khỏi ốc đảo đã chiếm được thì ốc đảo đó có còn là của mình không vậy, còn cung cáp sản lượng cho mình không???

Thân!

nó vẫn còn là của bạn khi chưa kóa thằng khác đến chiếm :icon_lol::icon_lol::icon_lol:

nh0c20688
12-05-2009, 02:25 PM
Có.

Và lợi dụng tính năng đó, một số người luyện 1 con tướng của lính cấp một lên cấp 19 và cộng max điểm vào thưởng tấn công. Sau đó cho chết và luyện tướng mạnh nhất cộng vào điểm tấn công. Khi có các trận đánh lớn thì sẽ hồi sinh tướng của lính cấp 1 đó tham chiến, còn bình thường solo thì dùng tướng của lính cấp cuối.
GiaCatLuong oi !cho tớ hỏi tí .giống như ông nói là lợi dụng hồi sinh của tướng ,Ví dụ ,mình có tướng Pha Lăng cấp 19 ,để nó chết rồi luyện tướng Kỵ binh ,thì làm sao mà vẫn giư đc cấp 19 đó qua cho tướng kỵ binh được ,tôi thử mấy lần rồi àm ko đc ,Ông nói rõ quá trình chuyễn tướng đc ko ?


Mong đc trả lời nhanh chóng
Thanks nhiều !

greenland02
12-05-2009, 02:36 PM
GiaCatLuong oi !cho tớ hỏi tí .giống như ông nói là lợi dụng hồi sinh của tướng ,Ví dụ ,mình có tướng Pha Lăng cấp 19 ,để nó chết rồi luyện tướng Kỵ binh ,thì làm sao mà vẫn giư đc cấp 19 đó qua cho tướng kỵ binh được ,tôi thử mấy lần rồi àm ko đc ,Ông nói rõ quá trình chuyễn tướng đc ko ?


Mong đc trả lời nhanh chóng
Thanks nhiều !

ý bác lượng là luyện xong con tướng đó lên level cao rôi cho nó no chết đi, rồi luyện tướng cấp cao cho pure off(tất nhiên bắt đầu từ level0) sau đó tùy trường hợp mà xài tướng nào cho hợp lýl

ngoisaohuyenthoai
12-05-2009, 03:09 PM
Sai. Tướng là tướng do đồng minh tiếp viện. 1 acc cho dù 10 làng đi nữa cũng chỉ có 1 tướng.

sao ngộ vậy, nó có ghi là tướng tiếp viện đâu
Quân Phòng Thủ
Lính 62 76 0 3 0 0 0 0 0 0 2 (2 tướng)
Quân Phòng Thủ Tiếp Viện
Lính 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hiho_a61
12-05-2009, 03:12 PM
Các bạn cho hỏi, tướng khi chết đi cần hồi sinh lại thì rất lâu. Càng level cao thi thoi gian hồi sinh càng nhiều. Vậy khi cần tướng rất gấp thì có dùng vàng (gold) để hoàn tất mọi xây dựng và nghiên cứu trong làng ngay lập tức để hồi sinh tướng được không?

Cám ơn.

Frostmourne
12-05-2009, 03:13 PM
Tại vì là nó cùng 1 loại Tộc nên khi tiếp viện nó hok có ghi tiếp viện mà ghi thẳng vào lính của làng luôn . VD : Tèo tiếp viện cho Tèo thì nó chỉ ghi là lính của làng hoặc tướng của làng thôi chứ hok ghi tiếp viện chỉ có tộc khác tiếp viện nó mới ghi thêm cái bảng tiếp viện .

GiaCatLuong
12-05-2009, 04:47 PM
Các bạn cho hỏi, tướng khi chết đi cần hồi sinh lại thì rất lâu. Càng level cao thi thoi gian hồi sinh càng nhiều. Vậy khi cần tướng rất gấp thì có dùng vàng (gold) để hoàn tất mọi xây dựng và nghiên cứu trong làng ngay lập tức để hồi sinh tướng được không?

Cám ơn.

Không, vàng không phải là tất cả.

hiho_a61
12-05-2009, 05:16 PM
Cám ơn Giacatluong, tiện có bạn ở đây, tớ hỏi luôn (spam cái thread tướng của bạn chút) là thế "Mọi xây dựng và nghiên cứu trong làng" chỉ tính building và research thôi đúng không, còn không tính hồi sinh tướng (bạn đã trả lời) và xây lính (ví dụ queue 100 lính trong barrack thì vẫn phải đợi từng con 1 ra chứ không dùng 2 vàng finish luôn đúng không?)

Cám ơn.

ngoisaohuyenthoai
17-05-2009, 03:59 PM
Cám ơn Giacatluong, tiện có bạn ở đây, tớ hỏi luôn (spam cái thread tướng của bạn chút) là thế "Mọi xây dựng và nghiên cứu trong làng" chỉ tính building và research thôi đúng không, còn không tính hồi sinh tướng (bạn đã trả lời) và xây lính (ví dụ queue 100 lính trong barrack thì vẫn phải đợi từng con 1 ra chứ không dùng 2 vàng finish luôn đúng không?)

Cám ơn.

chính xác là như thế

nghiavn
17-05-2009, 05:24 PM
CÁi kĩ thuật chọn và luyện Hero, tức post #2 ở ngay trang đầu độ anh GCL bao h viết? Nếu viết thì luôn vào bài đầu cho dễ nhìn hộ em

hungdq3
18-05-2009, 10:09 AM
Nếu mình có 2 làng. Khi đi đánh oasis làm thế nào để gọi quân hai làng đi cùng một lúc (cậy đông hiếp ít) để giảm thương vong và cộng điểm cùng lúc cho tướng nhỉ

empires
18-05-2009, 12:58 PM
Nếu mình có 2 làng. Khi đi đánh oasis làm thế nào để gọi quân hai làng đi cùng một lúc (cậy đông hiếp ít) để giảm thương vong và cộng điểm cùng lúc cho tướng nhỉ

ko làm vậy đc đâu bạn ơi,dù bạn có căn hai đạo quân đến cùng lúc thì đạo có tướng đánh chết đc bao nhiêu thú thì tướng đc tính kinh nghiệm từng ấy,còn đạo kia ko liên quan

trantrung
18-05-2009, 01:56 PM
sao ngộ vậy, nó có ghi là tướng tiếp viện đâu
Quân Phòng Thủ
Lính 62 76 0 3 0 0 0 0 0 0 2 (2 tướng)
Quân Phòng Thủ Tiếp Viện
Lính 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
với lính và cả tướng tiếp viện cùng một tộc nó sẽ ko chia ra mục riêng mà nằm luôn với lính của làng dc tiếp viện

Doccocaucong
19-05-2009, 09:25 AM
Có ai biết nguyên tắc trừ điểm đánh của tướng là thế nào không, tức là tướng bị mất máu như thế nào ấy

gaonline
19-05-2009, 09:31 AM
Có ai biết nguyên tắc trừ điểm đánh của tướng là thế nào không, tức là tướng bị mất máu như thế nào ấy

Theo % số lính bạn bị giết.
VD: Bạn có 100 lính mà chết 40 thằng thì tướng mất 40% máu.
Bạn có con tướng thủ bộ 490 ko có lính kèm theo mà nó mang 10 chùy sang đập tấn công bt bạn mất 74% máu địch chết sạch

vanet125
19-05-2009, 09:33 AM
Tính theo % thiệt hại.
Tướng của chủng loại quân X, nếu chết xx% của quân X thì tướng mất xx% máu.

Rest_in_peace
20-05-2009, 08:40 AM
Gia Cát ơi viết dùm bài đang đặt chỗ trước đi...
Hay quá...Thanks nhiều...

nguyenhuyhoang1003
20-05-2009, 11:17 PM
luc dau e mang sang quet sach het oc dao hoang va Tướng của bạn có 80% của điểm đánh va (Kinh Nghiệm: 70% )
tiep do ngay mai e dem 1 it quan va tuong sang danh tiep thi Tướng của bạn có 60% của điểm đánh va (Kinh Nghiệm: 54% ) nhu vay la sao ha cac pro
tai sao diem kinh nghiem cua e lai xuong,sao vo ly vay,hay la diem kinh nghiem xuong theo mau cua tuong the ah!hay la the nao?
cac anh chi giao giup nhe
sao khi danh oc dao ve thi khong reset lai de chuyen vao diem tai sinh duoc,do game bi loi hay la sao.mong cac bac chi dao dung cho
thank

Frostmourne
20-05-2009, 11:20 PM
1 Bài post 2 nơi . Spam cũng vừa vừa thôi .

nguyenhuyhoang1003
20-05-2009, 11:27 PM
hoa ra la the?e moi sinh 1 thang tuong nen ko biet dc?
nhung cho em hoi ti :
sao khi danh oc dao ve thi khong reset lai de chuyen vao diem tai sinh duoc,do game bi loi hay la sao.mong cac bac chi dao dung cho
mong cac anh bay giup voi nhe

tonnyson
20-05-2009, 11:28 PM
chỉ có cấp 0 mới reset lại đc,còn từ cấp 1 trở đi thi ko đc

chipus
21-05-2009, 01:21 AM
Cho mình hỏi, mình lỡ tạo 1 con tướng pha lăng, bây giờ mình muốn bỏ nó đi để tạo con tướng khác thì phải làm sao? Lâu đài tướng của mình cấp 1.

Cảm ơn nhiều.

tonnyson
21-05-2009, 01:26 AM
Cho mình hỏi, mình lỡ tạo 1 con tướng pha lăng, bây giờ mình muốn bỏ nó đi để tạo con tướng khác thì phải làm sao? Lâu đài tướng của mình cấp 1.

Cảm ơn nhiều.

cho nó một mình một ngựa qua đảo hoang là xong, die lun :rolleyes:

chipus
21-05-2009, 08:01 AM
cho nó một mình một ngựa qua đảo hoang là xong, die lun :rolleyes:

Mình đã cho nó ra hoang đảo. Xong nó bị chết weo rồi. Nhưng mà vô trong nhà tướng, vẫn bảo là có nó. mà không có opt hồi sinh luôn. Nó mới cấp 0 thôi.

hix hix. giờ ko biet làm sao tạo tướng mới

tonnyson
21-05-2009, 01:37 PM
Mình đã cho nó ra hoang đảo. Xong nó bị chết weo rồi. Nhưng mà vô trong nhà tướng, vẫn bảo là có nó. mà không có opt hồi sinh luôn. Nó mới cấp 0 thôi.

hix hix. giờ ko biet làm sao tạo tướng mới

thì nó chết nhưng chỉ là chết giả :icon_mrgreen::icon_mrgreen: khi nào bạn muốn dùng lại thì hồi sinh nó thôi,còn ko hồi sinh đc là do bạn chưa đủ res,:icon_wink::icon_wink::icon_wink:

kalipolis
22-05-2009, 04:47 PM
1.Các pro cho mình hỏi.Giả sử mình có tướng chùy chẳng hạn.Khi mình nâng giáp và nâng vũ khí trong lò rèn và lò luyện giáp cho lính chùy thì tướng chùy của mình có đc tăng ko?
2.Mình đánh Teu,muốn lên làng 2.Ở gần làng chỉ có mỏ 9 lúa.Mỏ 15 lúa thì phải đi xa.Vậy mình nên xây làng 2 ở mỏ nào?
Cám ơn các pro rất nhiều.