PDA

View Full Version : Bảo trì hệ thống thanh toán 24/4/2012_Moon_
24-04-2012, 09:13 AM
Bảo trì hệ thống thanh toán.

Để đảm bảo việc hoạt động thanh toán được tốt nhất, hệ thống thanh toán của Travian sẽ được bảo trì trong ngày hôm nay 24/4/2012


Thời gian bắt đầu: vào lúc 11:00 giờ, thứ 3, 24/4/2012


Thời gian kết thúc: vào lúc 13:00 giờ, thứ 3, 24/4/2012


Thời gian bảo trì: 2 tiếng


Rất tiếc vì sự bất tiện này.


Travian team.