PDA

View Full Version : Bảo trì và đình chiến ngày 3/12/2013_Moon_
29-11-2013, 04:51 PM
Hỡi các chiến binh,

Hệ thống cơ sở dữ liệu của chúng tôi sẽ tạm dừng vào ngày thứ 3 ngày 03/12/2013, để thực hiện quá trình bảo trì hệ thống. Trong suốt thời gian này, hệ thống sẽ bị ngắt kết nối, tất cả các máy chủ và dịch vụ có liên quan sẽ tạm ngừng hoạt động:o05::o05:. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các máy chủ trên toàn thế giới.

Thời gian bảo trì dự đoán sẽ trong vòng 1 đến 3 tiếng, và sẽ bắt đầu vào lúc 09:00 sáng (giờ Việt Nam).

Để giảm thiểu mọi ảnh hưởng của hoạt động bảo trì này đến người chơi, chúng tôi sẽ thiết lập thời gian đình chiến bắt đầu từ lúc 07:00 sáng (giờ Việt Nam) cho đến 18:00 (giờ Việt Nam). Sẽ không có lính chết đói trong suốt thời gian đình chiến, cộng thêm 24 giờ sau đó. Nghĩa là lính sẽ hoàn toàn không chết đói cho tới 18:00 giờ ngày 04/12/13.:tt2::tt2:

Vui lòng cân nhắc thay đổi kế hoạch tác chiến của các bạn để phù hợp với thời gian bảo trì và lịch đình chiến vào ngày 3 tháng 12 sắp tới.

Cám ơn các bạn,

Thân mến,
Your Travian team