PDA

View Full Version : [Thông tin] Máy chủ: Vị trí bắt đầuGeoTech
06-07-2009, 11:18 PM
Bài viết được sưu tầm từ nguồn http://travian.vn/index.php?showtopic=5976
Bài viết được post ở đây đã được xin phép người dịch, ( tớ dịch nên tớ xin phép tớ nhỉ :D)
Thông tin từ forum.travian.com


Việc xác định vị trí bắt đầu của người chơi có quy luật như thế nào?

Ví dụ: máy chủ bắt đầu mở ngày 27/06/2009, bạn đăng kí tài khoản vào ngày 27/06/09 bạn sẽ được đặt rất gần vùng trung tâm, những người đăng ký càng về những thời gian sau này thì càng cách xa tâm bản đồ. Điều này lý giải tại sao những người chơi nhỏ ( mới đăng ký tài khoản) sẽ không có vị trí quá gần người chơi lớn. Nói cách khác , người chơi lớn sẽ không có một cơ hội ...

Các hướng dẫn:

Bạn có thể chọn góc phần tư / phương hướng của tài khoản mà bạn đăng kí. Sau đây là ý nghĩa của các hướng:

NO = Hướng đông bắc, tọa độ (x,y)= (+|+)

NW = Hướng tây bắc, tọa độ (x,y)= (-|+)

SO = Hướng đông đông nam, tọa độ (x,y)= (+|-)

SW = Hướng tây nam, tọa độ (x,y)= (-|-)

Bạn sẽ có vị trí là ở rìa của phương hướng được chọn ( trong lúc bạn đăng kí) . Ví dụ những người chọn NO= Hướng đông bắc:

http://sanguin.sa.funpic.de/Pic/Eigene%20Bilder/startpos1.gif

Các ngôi làng của bạn sẽ bắt đầu ở khu vực có màu đỏ nhấp nháy.


Làm thế nào để bạn và người bạn của bạn đăng ký được những vị trí gần nhau?

1. Kích hoạt tài khoản của bạn và người ấy cùng một thời điểm.

2. Chọn cùng góc phần tư (4 góc phần tư ứng với 4 phương hướng được nói ở trên)

Thậm chí nếu bạn đã thực hiện đúng điều này thì bạn và người bạn của bạn cũng chưa chắc có vị trí gần nhau. Đặc biệt là khi máy chủ đã có nhiều người chơi ở đó. Bạn có thể nhận ra điều đó trên bản đồ sau:

http://sanguin.sa.funpic.de/Pic/Eigene%20Bilder/startpos2.gif

Cả hai người chơi sẽ bắt đầu trong khu vực màu đỏ nhấp nháy. Bạn có thể thấy rằng cung tròn này đã lớn hơn so với cung tròn lúc máy chủ bắt đầu , vị trí của bạn có thể nằm trong hàng trăm làng của của người chơi khác.

Chỉ có 2 khả năng để bạn gần với bạn của bạn:

1. Đăng ký cùng một thời gian và càng sớm càng tốt, 1 vài giờ/ ngày khi máy chủ mới bắt đầu.

2. Đăng ký cùng một thời gian và nếu không cùng vị trí thì xóa tài khoản đi và đăng kí lại.

Lưu ý: mỗi người chơi chỉ được phép có một tài khoản trên một máy chủ.


Một số lưu ý của người dịch: bạn không cần phải xóa tài khoản vừa đăng ký để tạo tài khoản khác, sau khi bạn tao tài khoản ra, hãy bảo đảm rằng bạn đã đăng kí tài khoản sử dụng chung một máy tính thì không sao cả B)