PDA

View Full Version : Bảo trì máy chủ vn3 8/1/2014_Moon_
08-01-2014, 05:07 AM
Máy chủ vn3 sẽ có bảo trì vào ngày 8/1/2014. Thời gian bảo trì dự kiến từ lúc 16:00 cho tới 16.45.