PDA

View Full Version : Bảo trì ngày 18/02/2014_Moon_
18-02-2014, 07:09 AM
Sẽ có một đợt bảo trì ngắn trên tất cả các máy chủ vào ngày 18/02/2014. Thời gian bảo trì dự kiến là 1 tiếng từ lúc 11 giờ đến 12 giờ. Trong thời gian bảo trì, bạn có thể nhận thấy khó duy trì kết nối với Travian.