PDA

View Full Version : Hướng dẫn một số chức năng và cách sử dụng trong diễn đànPe Sun@
17-11-2013, 09:22 PM
Bước 1: Vào trang http://travian-reports.net/vn/

Bước 2: Bôi đen toàn bộ báo cáo trong game và COPY.


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/1.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/1.png.html)
Bước 3: Vào trang http://travian-reports.net/ sau đó dán vào khung. Và lưu báo cáo


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/2-1.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/2-1.png.html)
TR3: đối với phiên bản 3.x
TR4: đối với bản 4.xBước 4: Bấm vào dòng "Báo cáo này để chuyển đổi các định dạng PNG (http://travian-reports.net/vn/report-img/1560333865c)".


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/3.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/3.png.html)
Bước 5: Nhấp vào thẻ phpBB đế lấy link post trực tiếp lên diễn đàn.


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/4-1.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/4-1.png.html)Bước 6: Copy toàn bộ link ở khung.


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/5.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/5.png.html)Bước 7: Dán vào khung soạn thảo và post bài như bình thường.


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/6.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/6.png.html)


Kết quả:

http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/7.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/7.png.html)

Chúc các traviner tham gia forum vui vẻ!

Pe Sun@
18-11-2013, 05:35 PM
I/ Khung soạn thảo

1/ Mã HIDE

Mục đích: Thu gọn văn bản, bài viết, hình ảnh, có thể ẩn hiện nội dung tùy ý bằng một click chuột.

Cách sử dụng:
Soạn văn bản, bài viết như bình thường. Sau đó bôi đen phần muốn để ẩn/hiện (hình ảnh hay chữ đều được), tiếp tục nhấp vào nút lệnh HIDE.


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/1-1.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/1-1.png.html)


Lưu ý:
+ Có thể chọn nút lệnh HIDE trước rồi nhập nội dung vào sau cũng được.
+ Trong một bài có thể có nhiều thẻ HIDE, mỗi mục cần để ẩn thì dùng một lần thẻ HIDE như phía trên.
+ Nếu không muốn chọn thẻ HIDE trên khung soạn thảo, có thể đánh mã như sau:
nội dung cần ẩn

>> Nhấp nút "Gửi đề tài mới/ Gửi trả lời".

Kết quả xuất ra:


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/2-2.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/2-2.png.html)


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/3-1.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/3-1.png.html)

Pe Sun@
18-11-2013, 06:07 PM
2/ Mã marquee

Nghiêm cấm sử dụng mã marquee trong nội dung bài viết và nội dung đề tài mới. Chỉ được phép sử dụng ở phần chữ ký.

Vào bảng điều chỉnh cá nhân (góc phải đầu forum) > chọn Sửa chữ ký
Mục đích: Tạo hiệu ứng đẹp mắt, chủ yếu là giá trị cảm quan trang trí :yociexp71:. Chữ/ hình ảnh sẽ chạy từ góc phải màn hình đến hết góc trái màn hình, và cứ thế lặp đi lặp lại.

Cách sử dụng: Chọn/ bôi đen phần văn bản/ hình ảnh cần tạo hiệu ứng chạy chữ. Nhấp chọn vào nút lệnh (chữ M chạy).


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/1-2.png
(http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/1-2.png.html)

Lưu ý:
+ Có thể chọn nút lệnh marquee trước rồi nhập nội dung vào sau cũng được.
+ Trong một bài có thể có nhiều thẻ marquee,nhưng tất cả thẻ marquee sẽ cùng chạy một thời điểm.
+ Nếu không muốn chọn thẻ marquee trên khung soạn thảo, có thể đánh mã như sau:

[marquee] nội dung cần cho chạy


Sau khi nhấp nút lệnh marquee sẽ có dạng:


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/2-3.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/2-3.png.html)


>>Chọn nút lệnh lưu chữ ký.

Pe Sun@
18-11-2013, 06:43 PM
2/ Mã spoiler

Mục đích sử dụng: Giống như chức năng của thẻ HIDE ( thu gọn, ẩn hiện nội dung) nhưng thay nút lệnh http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/1-3.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/1-3.png.html) bằng một chuỗi ký tự, chuỗi số do người post bài tự nhập vào.

Cách sử dụng: Chọn văn bản/ hình ảnh cần để ẩn. Chọn nút lệnh spoiler.


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/1-4.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/1-4.png.html)

Lưu ý:
+ Có thể chọn nút lệnh spoiler trước rồi nhập nội dung vào sau cũng được.
+ Trong một bài có thể có nhiều thẻ spoiler, mỗi mục cần để ẩn thì dùng một lần thẻ spoiler như phía trên.
+ Nếu không muốn chọn thẻ spoiler trên khung soạn thảo, có thể đánh mã như sau:
nội dung cần để ẩn


Trong hộp thoại SPOILER, nhập vào nội dung mình muốn để làm đại diện (khi nhấp vào nó sẽ hiện ra nội dung ẩn).


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/2-4.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/2-4.png.html)


>> Chọn nút lệnh gửi đề tài mới/ gửi bài mới/ sửa chữ ký.


Kết quả xuất ra:


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/3-2.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/3-2.png.html)

Pe Sun@
18-11-2013, 07:29 PM
4/ Mã Run

Nghiêm cấm sử dụng mã run trong nội dung bài viết và nội dung đề tài mới. Chỉ được phép sử dụng ở phần chữ ký.


Vào bảng điều chỉnh cá nhân (góc phải đầu forum) > chọn Sửa chữ ký

Mục đích sử dụng: Giống mã marquee, nhưng tốc độ chạy mã RUN nhanh hơn, khi nhấp vào chữ đang chạy nó sẽ chậm lại.

Cách sử dụng: Chọn/ bôi đen phần văn bản/ hình ảnh cần tạo hiệu ứng chạy chữ. Nhấp chọn vào nút lệnh [run]


http://i1268.photobucket.com/albums/jj561/phiphunglt1992/4-2.png (http://s1268.photobucket.com/user/phiphunglt1992/media/4-2.png.html)Lưu ý:
+ Có thể chọn nút lệnh run trước rồi nhập nội dung vào sau cũng được.
+ Trong một bài có thể có nhiều thẻ run,nhưng tất cả thẻ run sẽ cùng chạy một thời điểm.

Trong hộp thoại RUN
+ Nhập gì cũng được ( cái này nó sẽ chạy chữ giống như marquee, nhưng nhanh hơn)
+ Nhập Tùy chọn[/B]]value ( tùy chọn này có 3 thông số tương đương 3 kiểu chạy chữ khác nhau, mod chỉ biết được 1 kiểu thôi )
VD:Thông báo (alternate là tùy chọn, "Thông báo" là nội dung muốn cho vào thẻ RUN

P/s: + Nếu màu chữ ký là màu khác màu đen, thì nó sẽ có viền ngoài là màu hồng, trong là màu chữ ký mình chọn.
+ Nếu là màu đen, thì nó sẽ chuyển thành viền hồng, bên trong màu trắng.

Bấm lưu chữ ký và xem kết quả.

Pe Sun@
18-11-2013, 07:32 PM
To be continued...

April®
05-06-2015, 01:41 PM
5/ MÃ BOARD

Mục đích: Tạo khung nền màu cho bài viết của bạn.

Cách sử dụng: Nhấp vào thẻ BOARD. Khi đó sẽ xuất hiện khung như sau:

http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/05/13/15/3161713087_1723731772_574_574.jpg


Nhập vào khung này ký tự # + mã màu theo như trang web sau: https://sites.google.com/site/wwwcaotongvn/css


VD: Muốn chọn màu CC0000 thì nhấp vào khung nội dung như sau: #CC0000.
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/05/13/14/3161712934_77088612_574_574.jpg

Sau đó nhập nội dung bài viết vào giữa 2 thẻ BOARD


Nội dung cần viết

Và kết quả hiện ra là:

Nội dung cần viết

Lưu ý:
+ Có thể chọn màu cho nội dung ở nút Color Text (Hình nhữ A đen).
+ Thay vì không nhớ mã màu thì có thể đánh từ thay thế. VD: blue, cyan, yellow, red, green,...