PDA

View Full Version : Mục lục bài viết trong mục hướng dẫnGeoTech
17-07-2009, 03:38 PM
Cập nhật ngày 06/05/2011

http://travianforums.com/Travian_Banner.jpg (http://forum.travian.com.vn/)
THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý


1.Travian 3.6 (http://adf.ly/797c)

2.Travian team họ là ai? (http://adf.ly/797e)

3.Thông tin về các máy chủ (http://adf.ly/797h)

4.[Thông tin]Tất cả máy chủ: Hướng dẫn về chuyển đổi vàng (http://adf.ly/797k)

5.[Thông tin] Máy chủ: Vị trí bắt đầu (http://adf.ly/797o)

6.Hướng dẫn xóa tài khoản (http://adf.ly/797r)

7.T3.5 (http://adf.ly/797t)

8.Luật chơi và hình phạt khi vi phạm (http://adf.ly/797x)

9.[Thông tin] Travian 2.5- Cổ điển : Những sự khác biệt (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?22815-Th%C3%B4ng-tin-Travian-2.5-C%E1%BB%95-%C4%91i%E1%BB%83n-Nh%E1%BB%AFng-s%E1%BB%B1-kh%C3%A1c-bi%E1%BB%87t)

10.Nói không với vàng bẩn! (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?13343-N%C3%B3i-kh%C3%B4ng-v%E1%BB%9Bi-v%C3%A0ng-b%E1%BA%A9n%21)

11.[Chú ý] Về việc khóa tài khoản do sử dụng vàng lậu (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?12780-Ch%C3%BA-%C3%BD-V%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-kh%C3%B3a-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-do-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-v%C3%A0ng-l%E1%BA%ADu)
HƯỚNG DẪN CƠ BẢN1. [Gởi tin cho MH]Cách phản ánh tin nhắn phạm luật (http://adf.ly/797z)

2.[Hướng Dẫn] Tài liệu về Gói đồ họa - người dịch: Azzurri (http://adf.ly/7982)

3.[Thông tin] Cách cài đặt gói đồ họa (Firefox version>1.5) (http://adf.ly/7984)

4.[Hướng Dẫn]Làm sao để tạo 1 bot ở Mirc- người dịch: EmXinhKieu (http://adf.ly/798B)

5.[Thông tin]Cách nạp vàng SMS (http://adf.ly/798G)

6.Sự khác biệt giữa máy chủ thông thường và máy chủ tốc độ (3x)-dịch bởi: Lukaz (http://adf.ly/798J)

7.Thực hiện và hủy nhiệm vụ- được dịch bởi: hackxusms (http://adf.ly/798M)

8.Các câu hỏi thường gặp về cổ vật (http://adf.ly/798O)

9.Hướng dẫn cách chiếm làng-Dịch: Heo_witoc (http://adf.ly/798P)

10.Sitters_Người chăm nom tài khoản-dịch: con mèo (http://adf.ly/798Q)

11.Hướng dẫn cách chiếm làng! (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=3160)

12.Tổng quát về HERO - Tướng (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=3162)

13.Oasis & Thú hoang (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=3163)

14.Những điều chưa biết về tấn công ,phòng thủ (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=3161)

15.25 nhiệm vụ Travian (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=1458)

16.Thuật ngữ trong game (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=3165)

17.Tổng Hợp Hướng Dẫn Travian ( Sưu Tầm) (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=18)

18.Huy chương các loại trong Travian (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=3164)

19.[Thông tin]Lòng trung thành - runan (travian.vn) (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?19200-Th%C3%B4ng-tin-L%C3%B2ng-trung-th%C3%A0nh-runan-%28travian.vn%29)

20.Kỹ năng sinh tồn =.=" (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?15406-K%E1%BB%B9-n%C4%83ng-sinh-t%E1%BB%93n-.-quot)
HƯỚNG DẪN NÂNG CAO1.Hướng dẫn nâng cao cho Teutons trong server speed -người dịch: Hakieuphong (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=6712)

2.3 kỹ năng quân sự cơ bản- dịch bởi : Lukaz (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=6492)

3.Góp ý về cách lọc và chặn các đợt tấn công bằng cata tinh vi (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=6045)

4. Hướng dẫn roman của tinasilna- được dịch bởi: hackxusms (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=5907)

5. Chống bị farm- đại ca tcoi (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=5447)

6. Lúc nào nên nâng cấp trong thợ rèn và lò luyện giáp? (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=5374)

7. Hướng dẫn sử dụng Cata- Dịch: Heo_witoc (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=4717)

8.Kinh nghiệm chơi teuton, iwannarefresh (hotgame) (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=4782)

9. ĐỂ TRỞ THÀNH FARMER-dịch: conmeo (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=4638)

10.Hướng dẫn chơi gauls-Dịch: hackxusms (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=4624)

11.Cropper và thủ đô (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=4532)

12.Hướng dẫn gửi nhiều đợt tấn công (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=4519)

13.Cách lên mỏ tài nguyên hiệu quả (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=4464)

14.Những điều chưa biết về tấn công ,phòng thủ (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=3161)

15.25 nhiệm vụ Travian (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=1458)

16.Thuật ngữ trong game (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=3165)

17.Tổng Hợp Hướng Dẫn Travian ( Sưu Tầm) (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=18)

18.Huy chương các loại trong Travian (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=3164)

19.Sniper manual - Hướng dẫn chơi dòng sniper (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?23519-Sniper-manual-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-ch%C6%A1i-d%C3%B2ng-sniper)

20.Luyện cấp cho tướng bằng ốc đảo bỏ hoang - LTCNgoc (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?19107-Luy%E1%BB%87n-c%E1%BA%A5p-cho-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-b%E1%BA%B1ng-%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BA%A3o-b%E1%BB%8F-hoang-LTCNgoc)

21.[Travian 3X] Hướng dẫn về phòng thủ (Phần 1) (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?12511-Travian-3X-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-v%E1%BB%81-ph%C3%B2ng-th%E1%BB%A7-%28Ph%E1%BA%A7n-1%29)

22. Hướng dẫn tấn công- Người dịch: hackxusms (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?10154-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%E1%BB%8Bch-hackxusms)

TRAVIAN T4


1.Một hướng bắt đầu của Roman ở Travian 4 (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?27351-M%E1%BB%99t-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u-c%E1%BB%A7a-Roman-%E1%BB%9F-Travian-4)

2.Tướng ở travian 4 và câu hỏi thường gặp (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?27216-T%C6%B0%E1%BB%9Bng-%E1%BB%9F-travian-4-v%C3%A0-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p)


3.[Hướng dẫn] Dành cho người mới chơi travian T4 (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?27626-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-D%C3%A0nh-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-m%E1%BB%9Bi-ch%C6%A1i-travian-T4)

4.25 nghiệm vụ mở rộng của Travian 4.0 được viết bởi ™©ThỏNgọc® (http://forum.travian.com.vn/showthread.php?27805-25-nghi%E1%BB%87m-v%E1%BB%A5-m%E1%BB%9F-r%E1%BB%99ng-c%E1%BB%A7a-Travian-4.0-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-vi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%9Fi-%E2%84%A2%C2%A9Th%E1%BB%8FNg%E1%BB%8Dc%C2%AE)