PDA

View Full Version : Bảo trì ngày 13.11.2014_Moon_
08-11-2014, 10:25 AM
Xin chào các Travianers,

Sẽ có một đợt bảo trì lớn để nâng cấp máy chủ của Travian trong ngày 13.11.2014 sắp tới. Thời gian bảo trì dự kiến sẽ kéo dài từ 10h đến 12h. Để đảm bảo việc bảo trì không ảnh hưởng nhiều đến người chơi, lính sẽ không bị chết đói trong 6 tiếng tiếp theo kể từ khi việc bảo trì kết thúc.

Tất cả các máy chủ đều bị ảnh hưởng trừ máy chủ vn4.

Thân mến
Moon