PDA

View Full Version : Tìm kiếm Liên Minh-Khu vực Tây Bắc (-/+)JadeRabbit
10-02-2012, 02:30 PM
Khu vực Tây-Bắc ( tọa độ -/+) :roi::kiai:- Nếu bạn chưa có những đồng đội và liên minh cũ
- Bạn muốn tìm một liên minh trong khu vực của mình
- Bạn khó khăn trong việc tham gia một liên minh
- Hoặc bạn muốn liên kết những liên minh nhỏ lẻ trong khu vực với nhau

Hãy vào đây quảng bá và tìm kiếm để kết quả được chính xác nhất với nhu cầu của bạn :o22: ( và tránh lập topic tràn lan, loãng và không có ai đọc )

IKI
30-05-2017, 03:11 PM
tây bắc ế quá ta
chẳng lẽ sai lầm khi vào tay bắc


Khu vực Tây-Bắc ( tọa độ -/+) :roi::kiai:- Nếu bạn chưa có những đồng đội và liên minh cũ
- Bạn muốn tìm một liên minh trong khu vực của mình
- Bạn khó khăn trong việc tham gia một liên minh
- Hoặc bạn muốn liên kết những liên minh nhỏ lẻ trong khu vực với nhau

Hãy vào đây quảng bá và tìm kiếm để kết quả được chính xác nhất với nhu cầu của bạn :o22: ( và tránh lập topic tràn lan, loãng và không có ai đọc )