PDA

View Full Version : Cập nhật các thay đổi của TravianR.B
18-05-2015, 04:33 AM
Để hỗ trợ người chơi một cách tốt hơn, mình sẽ thường xuyên thực hiện cập nhật các thay đổi về tính năng trong game của các bản vá của Travian trong thread này.
Bản vá ngày 29-4-2015

- Các giao dịch thanh toán bởi người trông nom sẽ sử dụng email của tài khoản trông nom để tránh người trông nom biết được email của tài khoản
- Các nút lưu trữ và xóa các báo cáo sẽ bị vô hiệu hóa cho người trông nom nếu họ không được cấp quyền sử dụng các thao tác này
- Tài khoản đang bị xóa sẽ không thể vào chế độ ngày nghỉ
- Người chơi sẽ nhận được một tin nhắn trong game với lời mời tham gia liên minh khi chủ liên minh có lời mời. Nếu người chơi đã có một tin nhắn mời chưa được đọc thì hệ thống sẽ không gửi tin nhắn khác lặp nội dung.
- Chủ tài khoản sẽ không bị thoát ra khỏi tài khoản khi người trông nom/người cùng chơi nhất nút thoát ra.
- Người chơi sẽ không thấy giá nâng cấp quân lính trong lò rèn khi loại lính đã đạt cấp 20.

R.B
24-06-2015, 08:34 PM
Bản vá ngày 22-6-2015
- Bạn hiện có thể thấy thông tin về người chơi đang trong chế độ ngày nghỉ trong giao diện liên minh
- Thay đổi hệ thống điểm cho nhiệm vụ ngày
- Thay đổi nội dung tin nhắn mời người chơi tham gia liên minh
- Các báo cáo của Multihunter sẽ không tự động bị xóa

R.B
30-07-2015, 10:01 PM
Bản vá ngày 30-7-2015
- Sửa lỗi tướng bị biến mất khi đợt thám hiểm đang thực hiện bị hết hạn.
- Sửa lỗi đường giao thương tới làng chứa cổ vật vẫn hoạt động sau khi cổ vật đã được chuyển.
- Thay đổi: Đảm bảo việc không thể gửi quá 4 đợt trùng giây.
- Thay đổi: Binh trường thể hiện tọa độ chứ không thể hiện tên.

R.B
30-09-2015, 05:02 AM
Bản vá ngày 16-9
Chức năng mới
- Vật dụng cho tướng: Xô nước: phần thông tin hiển thị của xô nước hiện nay đã cho biết thời gian chờ (cooldown time) giữa các lần dùng
- Tin nhắn trong game: Thông báo tin nhắn chứa từ ngữ không hợp lệ đã được tích hợp vào trong cửa sổ nhập tin nhắn, và người chơi sẽ có thể sửa trực tiếp chứ không phải đánh lại toàn bộ nội dung đã đánh.
- Bản đồ: Số lượng cờ đánh dấu tối đa được nâng lên 100 (từ 20).

Sửa lỗi:
- Chợ: Đường giao thương: Lái buôn chạy sai giờ - Nếu còn phát hiện lỗi vui lòng báo lại ngay với CM
- Liên bang: Cổ vật: Đã khắc phục lỗi đường giao thương không tự bị hủy sau khi liên bang chấm dứt
- Ốc đảo: Lòng trung thành: Khắc phụ lỗi lòng trung thành ốc đảo đã bị hủy bỏ bị giữ nguyên sau khi bị chiếm
- Hướng dẫn ban đầu: Chức năng bỏ hướng dấn: Khắc phục trường hợp thông báo "Unknown ID" pop-up
- Hướng dẫn ban đầu: Khắc phục việc chức năng hướng dẫn tự động bị tắt.
- Hướng dẫn ban đầu: Khắc phục lỗi các vòng tròn đỏ tiếp tục xuất hiện sau khi tắt cửa sổ pop up hướng dẫn.
- Nhiệm vụ: Thám hiểm: Khắc phục thứ tự hiển thị sai của nhiệm vụ thám hiểm
- Báo cáo: Lưu trữ: Khắc phục trường hợp các báo cáo bị xóa không hiển thị đúng.
- Báo cáo: khắc phục các vấn đề về tốc độ load khi mở trang báo cáo.

R.B
30-09-2015, 05:16 AM
Bản vá ngày 8-10

Các chức năng:
- Báo cáo: Lưu trữ: Các báo cáo lưu trữ sẽ chỉ có thể bị xóa chứ không thể được đưa lại inbox.
- Báo cáo: Số lượng báo cáo hiển thị giới hạn ở 50000 báo cáo để đảm báo tốc độ load trang.
- Danh sách farm: Mỗi lần vào danh sách farm, sẽ chỉ có một danh sách trên cùng được mở, khi mở một danh sách mới, tất cả các danh sách còn lại sẽ tự động đóng.
- Xóa tài khoản inactive: cải thiện quá trình xóa các tài khoản không hoạt động để đảm bảo hoạt động cho máy chủ

Sửa lỗi:
- Hồ sơ: chức năng đổi tên: Khắc phục lỗi về cửa sổ pop up khi không điền đúng mật khẩu.
- Binh trường: Khắc phục lỗi về fileter không hoạt động khi người chơi thay đổi số lượng đợt tấn công hiển thị
- Phần thưởng nhiệm vụ: Sửa lỗi số lượng thuốc hồi phục hiển thị 2 lần
- Nhiệm vụ: xây dựng đại sứ quán: Khắc phục lỗi khi nhiệm vụ không thể hoàn thành nếu không refresh lại trang.
- Nhà chính: Nút phát hủy ngay đã được đặt lại nằm chính giữa màn hình pop up.
- Thám hiểm tướng: Khắc phục thêm một trường hợp nữa làm tướng bị "kẹt" ở các đợt thám hiểm.
- Báo cáo: Khắc phục lỗi hiển thị thời gian sai khi tiếp viện làng chỉ với tướng.
- Đại sứ quán: Sửa thông báo lỗi khi tham gia liên minh mà không có chỗ trống.
- Natar: Sửa lỗi Kỳ quan của Natar tự động thụt cấp về 0.
- Sản lượng: Năng suất lúa: Sửa lỗi hiển thị thiếu phần lúa tiêu thụ cho các công trình trong phần Dân số và các công trình đang xây dựng.

R.B
03-12-2015, 05:25 AM
Bản vá ngày 10-12
Các chức năng:
- Bản đồ: Nút thêm vào danh sách farm được hiển thị kể cả khi làng đã nằm trong danh sách.
- Bản đồ: Khoảng cách tới làng hiện tại được hiển thị khi người chơi mở cửa sổ thông tin tài khoản.
- Thám hiểm: Lượng tài nguyên từ thám hiểm được tăng.
- Tùy chọn: Cho phép người chơi lựa chọn giữa danh sách farm mới và cũ.
Sửa lỗi:
- Báo cáo: Nếu bạn tự tấn công làng của mình và không bị thiệt hại, các thành viên liên minh vẫn thấy đầy đủ báo cáo -> đã sửa
- Thông tin tướng: Tác phẩm nghệ thuật "biến mất" nếu bạn nhập số 0 khi sử dụng -> đã sửa.
- Chế độ ngày nghỉ: ngày kết thúc hiển thị sai -> đã sửa
- Xóa tài khoản: Quân lính chuyển tiếp không được trả lại phù hợp -> đã sửa
- Báo cáo liên minh: Báo cáo cướp bóc của thành viên được hiển thị là tấn công thường -> đã sửa.
- Chợ: việc tạo đường giao thương trống có thể được thực hiện -> đã sửa
- Tòa thị chính: Lễ ăn mừng lớn không giảm tác dụng của tù trường khi chiếm làng -> đã sửa.

R.B
09-11-2016, 11:31 AM
Bản vá Walrus 10-11-2016

Tính năng:
TRAIVBXXIV-3320 Tướng có thể được hồi sinh nếu việc tiêu thụ mùa màng bị âm do đội quân - nhưng không thể hồi sinh nếu việc tiêu thụ mùa màng bị âm do tiêu thụ công trình.
TRAIVBXXIV-3293 Cập nhật đẩy thông báo bảo vệ cho RoA - để chỉ định ngôi làng thay vì người chơi.
TRAIVBXXIV-3321 Thanh tiến độ của phần thưởng liên minh hiện chỉ định nếu phần đóng góp đã bắt đầu ở cấp độ tiếp theo trong trường hợp người chơi đã đóng góp nhiều hơn so với yêu cầu để kết thúc cấp hiện tại.
TRAIVBXXIV-3294 Tòa đại sứ: Dấu kiểm chấp nhận lời mời được tô xám nếu liên minh mời không có bất kỳ vị trí trống nào nữa.
TRAIVBXXIV-3319 Đổi kích cỡ cửa sổ trình duyệt trên trang bản đồ sẽ không còn làm mới toàn bộ trang nữa.
TRAIVBXXIV-2860 Tổng quan ngôi làng- Thanh nhà kho - Người chơi có thể được sắp xếp trong các cột.
TRAIVBXXIV-3282 Đồ tạo tác của kẻ khờ dại- Giờ đây hiển thị khi nào tác dụng của nó thay đổi.
TRAIVBXXIV-3233 Hình nền tướng thay đổi phụ thuộc vào liệu họ đang phòng thủ, bị mắc bẫy hay đang di chuyển.
TRAIVBXXIV-3234 Thanh tướng - Thêm chức năng đánh dấu.

Khắc phục lỗi:
TRAIVBXXIV-3402 Tướng: Đấu giá: Các bộ lọc trên thanh mua và đấu giá dẫn đến trang tổng quan về tướng.
TRAIVBXXIV-3383 Báo cáo: Các báo cáo viện trợ tự nhiên có chứa thời gian được giảm không chính xác + thời gian đến không được tính toán chính xác
TRAIVBXXIV-3353 Xóa người chơi không hoạt động có thể khiến tác vụ nền rơi vào một vòng lặp vô hạn.
TRAIVBXXIV-3364 Liên minh: Báo cáo tấn công: Các báo cáo không được lọc theo kiểu biểu tượng khi được nhấn.
TRAIVBXXIV-3366 Giao diện người dùng: Cuộc phiêu lưu: Văn bản không được căn lề từ lề bên phải.
TRAIVBXXIV-3361 Thống kê ngôi làng: Ô tấn công rỗng khi ngôi làng mới đang được ổn định.
TRAIVBXXIV-3367 RoA: Đặt lại thuộc tính: Việc đặt lại làm giảm máu hiện tại nếu bạn đã dùng điểm để tái tạo.
TRAIVBXXIV-3360 Liên minh: Báo cáo tấn công: Thiên nhiên như một yếu tố phòng thủ hiện không được hiển thị trong bảng báo cáo.
TRAIVBXXIV-3358 Xem tài nguyên: Đội quân đến/đi: Khu vực nhấn quá nhỏ.
TRAIVBXXIV-3365 Menu vàng: Kiếm vàng: Liên kết giới thiệu: Cột ngôi làng hiển thị thông tin không chính xác.
TRAIVBXXIV-3338 Kho báu: Các bảng đồ tạo tác nhỏ và lớn được hiển thị không chính xác nếu không tìm thấy đồ tạo tác nào.
TRAIVBXXIV-3357 Liên minh: Diễn đàn: Liên kết 'đến diễn đàn' từ bất kỳ liên minh nào luôn dẫn đến trang diễn đàn của liên minh của người chơi.
TRAIVBXXIV-3339 Kết hợp đội quân: Tính toán chi phí vàng bao gồm tiêu thụ mùa màng
TRAIVBXXIV-3356 RoA: Liên minh: Thành viên: Thiếu biểu tượng tấn công.
TRAIVBXXIV-3348 RoA: Phần thưởng liên minh: Những người chơi mới được mời vẫn không có phần thưởng sau khi đồng hồ khóa kết thúc.
TRAIVBXXIV-3329 Liên minh: Thanh phần thưởng: Văn bản liên quan đến thời gian đặt lại không được căn chỉnh.
TRAIVBXXIV-3344 Chương trình thưởng: Người chơi từ các thế giới không phải RoA nhận được 50 Vàng như là phần thưởng giới thiệu khi người chơi đã mời trên thế giới RoA có hai ngôi làng.
TRAIVBXXIV-3331 Ốc đảo: Không thể gửi tấn công bình thường đến các ốc đảo bị chiếm đóng.
TRAIVBXXIV-3323 Điểm tập hợp: Ẩn đội quân: Các đội quân tấn công biến mất khi tài khoản phòng thủ là tài khoản mới.
TRAIVBXXIV-3313 IE9: Nền của cánh đồng tài nguyên trong suốt thay vì có màu có đường dốc/bất kỳ màu nào.
TRAIVBXXIV-3307 Bản đồ độ phân giải thấp: Nút OK không được căn chỉnh.
TRAIVBXXIV-3314 Công trình: Kinh doanh quảng cáo: Nâng cấp không bắt đầu sau khi xem video.
TRAIVBXXIV-3310 Hướng dẫn: Vòng tròn màu đỏ cho cuộc phiêu lưu bị dãn từ phía bên phải trong trình duyệt Firefox.
TRAIVBXXIV-3315 Cửa hàng thanh toán: Người chơi có thể mua Vàng trong khi đếm ngược xóa tài khoản bắt đầu.
TRAIVBXXIV-3301 Chợ: Lưu tọa độ không chính xác khi gửi tài nguyên.
TRAIVBXXIV-3459 Điểm tập hợp: Kết hợp đội quân: Số lượng đội quân được kết hợp không chính xác nếu viện trợ đến trong khi trang kết hợp đang mở.
TRAIVBXXIV-3456 Kết hợp đội quân: Có thể xem đội quân của bất kỳ ai.
TRAIVBXXIV-3448 Trang chính: GTL: Không thể tìm thấy người chơi đích nếu tên người dùng của họ có chứa dấu cách.
TRAIVBXXIV-3451 Doanh trại: Bạn có thể huấn luyện số đội quân gấp đôi khi không có đủ tài nguyên cho nhóm thứ hai.

R.B
18-11-2016, 07:36 AM
Bản vá Walrus 20.3 30-11-2016


Tính năng

TRAIVBXXIV-3408

Cho phép tướng nữ được chỉnh sửa cho Iran để đáp ứng mong muốn của khách hàngTRAIVBXXIV-3391

Làm cho toàn bộ thanh bản đồ mini có thể nhấn được để người chơi không phải nhấn một cách chính xác như trước kiaTRAIVBXXIV-3398

Khắc phục vấn đề "cuộc phiêu lưu của tướng kết thúc trong khi tướng đang trên đường" theo phản hồi của người chơiTRAIVBXXIV-3422

Tạo ứng dụng khách cho Twitter để sử dụng Twitter API để chuẩn bị tích hợp với TwitterTRAIVBXXIV-3363

Thông báo đình chiến thông qua hộp thông tin để nâng cao sự nhận biết của người chơiTRAIVBXXIV-3188

Cung cấp chức năng gửi tin nhắn cho nhiều người nhận đáp ứng các mong muốn của người chơi

Sửa lỗi

TRAIVBXXIV-3499

RoA - Tướng: Thuộc tính: Việc thay đổi diện mạo của tướng không làm thay đổi hình ảnh trong thanh "Thông số"TRAIVBXXIV-3455

RoA - Phần thưởng Liên minh Nút đóng góp x3 không hoạt độngTRAIVBXXIV-3454

RoA - ACP: Có một lỗi nghiêm trọng khi nhấn nút "thủ công trao phần thưởng"TRAIVBXXIV-3428

RoA - Điểm tập hợp: Đội quân không thể đến được ốc đảo nào và không trở vềTRAIVBXXIV-3419

RoA - Nhiệm vụ Hàng ngày: Một hoặc hai số thỉnh thoảng được trao cho "lấy hoặc sử dụng Vàng" khi nhiệm vụ được đặt lạiTRAIVBXXIV-3514

Tòa đại sứ: Thanh khu vực xuất hiện trên thế giới vanillaTRAIVBXXIV-3377

Liên minh - Diễn đàn: Liên kết "đến diễn đàn" hiển thị khi đáng lẽ nó không nên hiển thịTRAIVBXXIV-3364

Liên minh - Báo cáo Tấn công: Báo cáo không được lọc theo loại biểu tượng đã nhấnTRAIVBXXIV-3407

Liên minh - Hồ sơ Liên kết "đến diễn đàn" không còn hiển thị cho tất cả người chơi nữaTRAIVBXXIV-3357

Liên minh - Diễn đàn: Liên kết 'đến diễn đàn' từ bất kỳ liên minh nào luôn dẫn đến trang diễn đàn của liên minh của người chơiTRAIVBXXIV-3459

Điểm tập hợp - Kết hợp Đội quân: Số lượng đội quân không chính xác được kết hợp nếu tiếp viện đến trong khi trang đang mởTRAIVBXXIV-3401

Chi tiết hình ảnh được điều chỉnh trên màn hình chào mừng và giới thiệu để nhất quán với thiết kếTRAIVBXXIV-3423

Giới hạn tweet được áp dụng cho lớp tương tác Twitter để ngăn sự khó chịu cho người chơiTRAIVBXXIV-3402

Tướng - Đấu giá: Các bộ lọc trên thanh "Mua và Đấu giá" dẫn đến trang tổng quan về tướng.TRAIVBXXIV-3397

Nút Vàng đã được thay thế bằng nút Vàng đã vô hiệu hóa nếu các ô bẫy đã được sử dụngTRAIVBXXIV-3400

Một liên kết đến tòa đại sứ được hiển thị trong lời mời IGM để người chơi có lối tắt để truy cập và thông tin bổ sungTRAIVBXXIV-3441

Các biểu tượng trạng thái đã được thay đổi trở lại trên trang thành viên liên minh để đáp ứng nguyện vọng của người chơiTRAIVBXXIV-3456

Kết hợp Đội quân: Có thể xem đội quân của bất kỳ aiTRAIVBXXIV-3449

Bảo vệ cho Người bắt đầu: Không thể tấn công Natar khi sử dụng bản đồ trong khi bảo vệ đang hoạt độngTRAIVBXXIV-3434

ACP: Đa tìm kiếm cực kỳ chậm và thứ tự không chính xácTRAIVBXXIV-3451

Doanh trại: Người chơi có thể huấn luyện gấp đôi số đội quân nếu họ không có đủ tài nguyên cho nhóm thứ haiTRAIVBXXIV-3417

ShopV2 - Đăng ký: Lỗi TGException xảy ra khi đăng đăng ký một người chơi có hỗ trợ GoldShopV2TRAIVBXXIV-3448

Trang chính - GTL (Liên kết Chuyển Vàng): Không thể tìm thấy người chơi mục tiêu nếu tên người dùng của họ có dấu cáchTRAIVBXXIV-3426

Công trình - Huấn luyện Đội quân: Văn bản nghiên cứu đội quân đã bị hiển thị không chính xác.TRAIVBXXIV-3375

Tốc độ tạo huy chương đã được tăng lênTRAIVBXXIV-3416

Người chăm nom có thể sử dụng Vàng để kết hợp các đội quân mặc dù không có quyền nào được yêu cầuTRAIVBXXIV-3324

Độ chính xác khi hồi sinh của tướng đã được nâng cao

Trav_Admin
11-04-2017, 09:59 PM
Walrus 42

Các tính năng & thay đổi

TRAIVBXXIV-3486 Tất cả các hoạt động mua bán theo kế hoạch và đang diễn ra sẽ bị hủy khi làng bị chế ngự
TRAIVBXXIV-3485 Trang hồ sơ của người chơi được điều chỉnh để chứa các yếu tố được căn lề
TRAIVBXXIV-3411 Người chơi được chuyển hướng đến URL gốc sau khi đăng nhập
TRAIVBXXIV-3446 Mỗi tab trong cửa sổ thanh toán bật lên có thể được truy cập qua URL
TRAIVBXXIV-3394 RoA: Nhiệm vụ - "Huấn luyện 3 dân di cư" được hoàn thành ngay khi người chơi huấn luyện được 3 dân di cư.
TRAIVBXXIV-3491 Các huy chương Gloria giờ được giữ lại khi địa chỉ email bị thay đổiSửa lỗi

TRAIVBXXIV-3522 Tướng: Vật phẩm: Đấu giá: Bạn không thể bán ngựa bị thiến của mình lấy 100 bạc ngay cả khi bạn đã có một con ngựa khác
TRAIVBXXIV-3463 Tướng: Thuộc tính: Thông tin tướng đã chết: Nút trao đổi vàng không hoạt động khi không có đủ tài nguyên
TRAIVBXXIV-3508 Tướng: Đấu giá: Đấu thầu: Bạn không thể xóa một giá dự thầu (người chơi bị chuyển hướng đến tab thuộc tính)
TRAIVBXXIV-3461 Thông tin tướng đã chết: Thuộc tính: Khi nút trao đổi Vàng được hiển thị, đồng hồ có bố trí không chính xác
TRAIVBXXIV-3479 Thông tin tướng đã chết: Mozilla: Văn bản cạnh nút trao đổi không căn lề về bên trái
TRAIVBXXIV-3509 Điểm tập hợp: Các đội quân được bổ sung vào làng trước khi họ đến, khiến họ có thể bị xóa trong trường hợp rất hiếm khi xảy ra
TRAIVBXXIV-3516 Điểm tập hợp: Định cư làng: Nhấn đúp vào nút định cư để gửi hai nhóm dân di cư
TRAIVBXXIV-3473 IGM: Báo cáo: Đánh dấu chưa đọc không cập nhật bong bóng các mục chưa đọc
TRAIVBXXIV-3482 IGM: Không thể xóa tin nhắn từ những người chơi khác
TRAIVBXXIV-3435 IGM: Không thể xóa tin nhắn đến cho chính bạn trong lần thử đầu tiên
TRAIVBXXIV-3511 Kiếm vàng: Bảng thông tin không cập nhật ngay lập tức khi Vàng đã được trao thưởng
TRAIVBXXIV-3418 Menu vàng: Lợi thế: Đồng hồ đếm ngược phần thưởng không cập nhật
TRAIVBXXIV-3502 Đồ tạo tác: Đồ tạo tác của kẻ khờ dại không kích hoạt được hiệu ứng tăng công suất hầm ngầm (*500 , *200)
TRAIVBXXIV-3452 Xóa người chơi & Đấu giá: Nhiều vấn đề đã xảy ra khi người chơi bị xóa là người đấu giá cao nhất
TRAIVBXXIV-3471 Liên minh: Thành viên: Trạng thái trực tuyến được hiển thị không chính xác
TRAIVBXXIV-3436 Tab: Các tab bị di chuyển xuống một chút khi di chuột qua
TRAIVBXXIV-3406 Đội quân: Chiến đấu: Máy ném đá phóng vào mục tiêu theo thứ tự không chính xác
TRAIVBXXIV-3498 Tùy chọn: Tài khoản: Xóa tài khoản không hiển thị đồng hồ (ngoại trừ sau khi làm mới)
TRAIVBXXIV-3513 Người chăm nom: Khi một người chăm nom viết IGM, phần thông báo "được viết bởi người chăm nom" không còn được bao gồm nữa
TRAIVBXXIV-3484 Kho báu: Đồ tạo tác của kẻ khờ dại đôi khi không thể hủy bỏ được hiệu ứng của nó sau khi bị thay đổi
TRAIVBXXIV-3497 Nơi cư trú/Cung điện: Lòng trung thành được tạo mà không có nơi cư trú/cung điện
TRAIVBXXIV-3518 Kết thúc trò chơi: Tin nhắn hệ thống không điền vào phần giữ chỗ cho liên minh và người chơi

Trav_Admin
11-04-2017, 10:03 PM
CapslockTính năng

TRAIVBXXIV-3607
Lý do chính xác hiện đã được hiển thị lên quan đến lý do vì sao người chơi không thể gửi tài nguyên nữa khi thế giới của trò chơi kết thúc


TRAIVBXXIV-3753
Nhiệm vụ hàng ngày "đóng góp vào phần thưởng liên minh" đã được chỉnh sửa để số lượng đóng góp cần thiết tăng lên theo số các ngôi làng bạn có.


TRAIVBXXIV-3784
Văn bản mô tả trong khu dân cư và cung điện đã được thay đổi để phản ánh mục đích thực sự của các công trình.


TRAIVBXXIV-3685
Bảo vệ thúc đẩy RoA hiện đã hiển thị giải thích để những gợi ý này trở nên hữu ích.


TRAIVBXXIV-3776
Đã khắc phục lỗi điều kiện biên trong video để các thợ xây bậc thầy không còn can thiệp nữa.


TRAIVBXXIV-3777
Hệ số tốc độ máy chủ hiện đã được bổ sung cho các bẫy đang sửa chữa để các bẫy sửa chữa nhanh hơn trên các máy chủ tốc độ.


TRAIVBXXIV-3778
Máy chú giải công cụ đơn hiện được sử dụng cho các thung lũng bỏ hoang như trong các ngôi làng và ốc đảo để tính thống nhất được hiển thị ở phần cuối thế giới trò chơi.


TRAIVBXXIV-3779
Các nút trao đổi hiện bị vô hiệu trực quan khi không có mùa vụ miễn phí để ngăn chặn cảm giác bị lừa dối của người chơi.


TRAIVBXXIV-3780
Văn bản "hiển thị thêm"đã được đổi thành "hiển thị ít hơn", khi thích hợp, nhằm phản ánh sự tương tác thực tế.

Sửa lỗi


TRAIVBXXIV-3644
WW: Kế hoạch xây làng Natar không xuất hiện sau chi chiếm được một tạo tác


TRAIVBXXIV-3550
Đấu giá – Trao đổi bạc: Xác nhận đổi có thể được kích hoạt nhiều lần, dẫn đến có thể trao đổi được nhiều Vàng hơn so với mô tả


TRAIVBXXIV-3631
RoA – Bảo vệ chuyển tài nguyên: Cướp bóc một ốc đảo đã bị chiếm đóng không cho phép thu thập tài nguyên


TRAIVBXXIV-3576
RoA – Liên minh – Tab Phần thưởng: Ô tổng quan phần thưởng đặt lại trạng thái thu gọn khi làm mới hoặc thay đổi trang


TRAIVBXXIV-3612
Cư dân/Cung điện: Cấp bậc của công trình không tăng tốc độ tạo lòng trung thành


TRAIVBXXIV-3478
Các liên kết đến khảo sát dịch vụ khách hàng bị hiển thị không chính xác trong các thông báo trong trò chơi


TRAIVBXXIV-3464
Báo cáo: Tướng bảo vệ được hiển thị trong bảng tấn công nếu tấn công ngôi làng của chính mình


TRAIVBXXIV-3468
Sản xuất tài nguyên: Sản xuất mùa vụ không cập nhật trong dorf1.php sau khi kích hoạt phần thưởng mùa vụ


TRAIVBXXIV-3567
Chuyển tiếp đội quân – Cung cấp mùa vụ: Sản xuất mùa vụ không cập nhật sau khi chuyển tiếp đội quân từ một ốc đảo


TRAIVBXXIV-3512
Infobox – Phần thưởng tài nguyên: Ô thông tin phần thưởng sắp hết hạn đã biến mất


TRAIVBXXIV-3524
Hệ thống nhắn tin: Các tin nhắn của trung tâm trợ giúp bị lỗi xem tin nhắn IGM

TRAIVBXXIV-3745
RoA – Phần thưởng Liên minh: Bong bóng đã không được sắp hàng với chỉ số nút cấp độ.


TRAIVBXXIV-3720
Thợ xây bậc thầy: Đã không có dấu hiệu rằng công trình đó đang xây dựng khi nó đang nâng cấp lên cấp độ tối đa.


TRAIVBXXIV-3711
Lò rèn: Nút cải tiến đã không được cập nhật cho trạng thái vô hiệu của nó nếu không đủ nguồn lực.


TRAIVBXXIV-3752
Màu sắc của một khu vực đã được thay đổi để khu vực đó hiện đã có những ranh giới có thể phân biệt được.


TRAIVBXXIV-3725
Natar: Không nhận được báo cáo trong khi bị tấn công sau khi định cư ở vùng chết xám


TRAIVBXXIV-3817
Học viên/Lò rèn: Thời gian nghiên cứu đã bị loại bỏ.

Trav_Admin
11-04-2017, 10:05 PM
Pineapple 12Tính năng


TRAIVBXXIV-3838
Người chơi hiện có thể sử dụng thợ xây chính khi có đủ tài nguyên trong kho, ngay cả khi không có sẵn ô công trình nào.


TRAIVBXXIV-3823
Không thể đổi tên Liên minh sau khi một thế giới trò chơi kết thúc.Các lỗi đã sửa


TRAIVBXXIV-3906
Liên minh: Các diễn đàn liên minh không còn hiển thị sau khi mở lại trang.


TRAIVBXXIV-3861
Chợ: Các sự kiện thương gia tiếp theo đã bị hủy sau khi ngôi làng bị chinh phục.


TRAIVBXXIV-3731
Kỳ nghỉ – Ốc đảo: Người chơi không thể vào chế độ kỳ nghỉ nếu vẫn có đang các cuộc tấn công trên một ốc đảo mà trước đó họ đã loại khỏi tài sản sở hữu của mình trong dinh thự của tướng.


TRAIVBXXIV-3822
Giao diện Người dùng: Mô tả cho hầm ngầm cũng như các công trình khác bị che bởi một hình ảnh công trình trong phiên bản Tiếng Pháp.


TRAIVBXXIV-3712
Nhiệm vụ hàng ngày: Có một biến số văn bản không chính xác trong nhiệm vụ "Chiến thắng một cuộc đấu giá".


TRAIVBXXIV-3693
Công trình chính - Phá hủy: Một lỗi khiến người chơi có thể phá hủy một công trình khi nó vẫn đang được nâng cấp.


TRAIVBXXIV-3740
IGM: Việc nhấn vào cột "Đã nhận" hoặc "Đã gửi" không sắp xếp tin nhắn theo thời gian.


TRAIVBXXIV-3827
Xóa: Không thể đọc các IMG từ những người chơi đã bị xóa.


TRAIVBXXIV-3665
Báo cáo - Điểm tập hợp: Số đội quân sống sót được hiển thị không chính xác trong báo cáo trận chiến do lỗi làm tròn.


TRAIVBXXIV-3662
Thuộc tính: Điểm có sẵn không được hiển thị khi phần "Thuộc tính" bị đóng lại.


TRAIVBXXIV-3687
Thuộc tính: Mũi tên không thay đổi hướng sau khi nhấn vào đó.


TRAIVBXXIV-3661
Thuộc tính: Nhãn màu cam "Vui lòng lưu các thay đổi của bạn" xuất hiện trong một giây khi chuyển đổi giữa các tab trong tổng quan về tướng.


TRAIVBXXIV-3830
Liên minh: Hệ thống không cung cấp bất kỳ phản hồi nào sau khi nhấn vào nút "Thoát liên minh" nếu không có công trình của đại sứ quán.


TRAIVBXXIV-3811
Liên minh - Thư mời: Đường liên kết đến đại sứ quán đã bị hỏng.


TRAIVBXXIV-3628
Thống kê – Chung: Thiếu dấu hai chấm trong văn bản hiển thị.

Trav_Admin
11-04-2017, 10:07 PM
Pineapple 36
Các lỗi đã sửa
TRAIVBXXIV-3942
Số dư Mùa vụ Âm: Có thể xây dựng kho chứa hàng, kho chứa lương thực và công trình chính khi ngôi làng có số dư mùa vụ âm (không có "mùa vụ miễn phí"), ngay cả khi ngôi làng không đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Bây giờ có thể làm như vậy chỉ khi sản lượng mùa vụ của ngôi làng tương đương hoặc nhiều hơn sản lượng thực hiện của 6 cánh đồng mùa vụ ở cấp 6.


TRAIVBXXIV-3966
Diễn đàn Công cộng: Người chơi không tham gia liên minh nào không thể bỏ phiếu / trả lời các bài đăng trên diễn đàn.


TRAIVBXXIV-3792
UI: Thống kê: Thanh tiêu đề đã bị cắt phía bên phải.


TRAIVBXXIV-3963
Báo cáo: Đồ tạo tác Nhầm lẫn của Đối thủ: Tin nhắn về đồ tạo tác không được hiển thị trong báo cáo nếu một trong những mục tiêu của máy phóng là ngân khố hoặc kỳ quan thế giới


TRAIVBXXIV-3975
IGM: Tên của người chơi đã bị xóa không dược hiển thị trong IGM cho người tham gia khác.

Matrix
12-04-2017, 07:08 PM
Tên mã
Tính năng


TRAIVBXXIV-4018
Điểm chiến thắng có thể hiển thị trên 99.999


TRAIVBXXIV-3987
Chức năng làm tròn của XP được đưa ra bởi các cuộn đã được thay đổi để người dùng không cần sử dụng từng cuộn riêng lẻ nữa


TRAIVBXXIV-3989
Từ bây giờ tạo ra các huy chương vào mỗi Chủ nhật, không có ngoại lệ


TRAIVBXXIV-3988
10 người chơi đầu tiên với 0 điểm có thể bị ẩn để hiển thị những người chơi đã giành điểm thực sự


Tên mã
Các lỗi đã sửa


TRAIVBXXIV-4040
RoA - Nhiệm vụ hàng ngày - Cống hiến: Đã trao rất nhiều điểm


TRAIVBXXIV-4051
RoA - Chuyển Quân: Quân đội biến mất trong khi đang trên đường tới ngôi làng đã bị chinh phục

Matrix
07-06-2017, 12:44 AM
Ngày Úp
Phiên Bản
Cheesecake
Kiểu

Nội dung


7.6.17
19
Sửa lỗi
TRAIVBXXIV-4157
Cấm: Thanh toán - Các script và bot - Hộp thông tin: Sau khi tài khoản được gỡ lệnh cấm, hoặc sau khi thế giới trò chơi kết thúc, hộp thông tin về phản công được giữ lại.


7.6.17
19
Sửa lỗi
RAIVBXXIV-4212
Binh trường - Thú hoang: Sự cố khiến thú hoang không được gộp vào một đội vẫn chưa được khắc phục triệt để.


7.6.17
19
Sửa lỗi
TRAIVBXXIV-4194
Tướng - Nhiệm vụ: Các nhiệm vụ được hoàn thành ngay lập tức khi khởi động chúng.


7.6.17
19
Sữa lỗi
TRAIVBXXIV-4161
RoA - Kho bạc: Có một câu không chính xác trong mô tả về kho bạc.


4.5.17
1
Tính năng
TRAIVBXXIV-4054
Xây dựng công trình mới - Hầm ngầm: cập nhật nội dung miêu tả