PDA

View Full Version : Tại sao nên sử dụng hố bẫy - GaulsGeoTech
28-06-2015, 11:47 PM
Bài viết gốc: http://forum.travian.us/showthread.php?t=9323


Tham khảo chi tiết hố bẩy :http://t4.answers.travian.com.vn/index.php?aid=185#go2answer (chú thích của người dịch)

1. Số lượng quân tấn công của địch bị giảm đáng kể để quân trong làng có thể tiêu diệt số còn lại.

2. Yêu cầu kẻ thù phải cống nạp tài nguyên nếu muốn được trả lính.

3. Gây cho kẻ chuyên đi cướp bóc (Raiders) sự sợ hải.

4. Kẻ bị nhốt lính sẽ phải tốn lúa để nuôi số lính bị nhốt, hắn phải tính toán để phải làm điều 2.

5. Đồng minh của bạn có thể sử dụng bẩy của bạn để gởi lính, quân trong bẫy sẽ không thể bị giết bởi một cuộc tấn công. Đây là một cách tốt để bảo vệ Dân khai hoang.

Nếu bạn không thích những điều trên, ĐỪNG XÂY HỐ BẪY (Gauls).

Làm ơn đừng post bài hỏi kiểu như làm sao để tiêu diệt kẻ địch đang bị nhốt trong bẫy, cũng như làm sao để biến lính bị nhốt thành lính của mình vì điều đó là không thể.