PDA

View Full Version : [Thông tin]Tất cả máy chủ: Hướng dẫn về chuyển đổi vàngGeoTech
31-07-2009, 08:12 PM
1 điểmNhững câu hỏi thường gặp về chuyển đổi vàngHỏi: Làm như thế nào để tôi có thể chuyển đổi vàng sang máy chủ/tài khoản khác?

Trả lời: Để chuyển vàng của bạn, bạn phải xóa tài khoản . Sau khi tài khoản được xóa hoàn tất( chứ không phải bạn cài đặt xóa), bạn sẽ nhận được một email tại địa chỉ hòm thư mà bạn dùng để đăng ký tài khoản; trường hợp bạn đã chuyển hòm thư điện tử của tài khoản sang hòm thư điện tử khác thì bạn kiểm tra thư tại địa chỉ hòm thư mới. Trong thư sẽ cho bạn một liên kết để chuyển vàng. Lưu ý: bạn chỉ có thể chuyển giữa các máy chủ trong cùng quốc gia( như .com.vn sang .com.vn)

Hỏi: tài khoản của tôi đã được xóa( chứ không phải cài đặt xóa) nhưng vẫn không nhận được email nào để chuyển vàng. Tôi phải làm sao?

Trả lời: bạn hãy gởi một bức thư đến plus@travian.com.vn với tên tài khoản, máy chủ, số vàng còn lại, nói rằng bạn không nhận được email chuyển vàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra và sẽ tạo một liên kết chuyển vàng cho bạn nếu điều đó là sự thật.

Hỏi: Sau khi xóa tài khoản tôi thấy tài khoản tôi được báo rằng " Rất làm tiếc là tài khoản của bạn không thể chuyển vàng được trong thời điểm này", vậy tôi có chuyển được vàng không? Tôi phải làm sao?

Đáp: Có. Thông báo này chỉ có nghĩa là bạn sẽ không tự động nhận được thư dùng để chuyển đổi vàng mà thôi. Hãy gởi một bức thư đến plus@travian.com.vn kèm theo tên tài khoản, máy chủ, số vàng còn lại, nói rằng bạn không nhận được email chuyển vàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra và sẽ tạo một liên kết chuyển vàng cho bạn nếu điều đó là sự thật.
Hỏi: Tôi có thể chuyển vàng mà không cần xóa tài khoản?

Trả lời: Không
Hỏi: 35 vàng tôi nhận được khi mới bắt đầu chơi có được chuyển?

Đáp: Không
Hỏi: Tôi có thể chuyển từng phần vàng của tôi sang các tài khoản khác nhau?

Đáp: Sẽ có một liên kết và bạn sẽ chỉ được chuyển vàng đến một tài khoản trên một máy chủ duy nhất.
Hỏi:Tôi có thể chuyển vàng tôi vào máy chủ .us hoặc máy chủ khác máy chủ khác với máy chủ mà tôi xóa tài khoản?

Trả lời: không, bạn chỉ có thể chuyển vàng trong cùng quốc gia ( nghĩa là bạn chỉ có thể chuyển vàng từ .com.vn sang .com.vn)
Hỏi: Tôi có thể chuyển những ngày tôi được thưởng 25% tài nguyên nào đó hoặc số ngày plus,...?

Trả lời: Không, bạn chỉ có thể chuyển vàng.
Hỏi : Máy chủ của tôi kết thúc và tài khoản tôi còn vàng, tôi phải làm như thế nào để chuyển vàng?

Trả lời: Sau khi máy chủ kết thúc , bạn sẽ nhận được trong game và email lúc đăng ký một liên kết để chuyển vàng.
Hỏi: Tại sao thanh toán của tôi bị từ chối?

Đáp: Có 3 lý do:

+ Bạn chỉ được phép cố gắng nhập dữ liệu đúng trong vòng 48 giờ
+ Bạn chỉ được phép có một thanh toán trong vòng 24 giờ.
+ Một vài loại thẻ không được chúng tôi chấp nhận, bạn hãy tìm một loại thẻ nào đó chúng tôi chấp nhận để mua.