PDA

View Full Version : Tìm liên minh freedomngocducqtk32
15-09-2015, 10:25 AM
Như tít, trước chơi với freedom.
Giờ mới lập acc round này (chậm 20 ngày)
nên chơi deff
còn bác nào chơi cho mình vào lại với nhá!