PDA

View Full Version : Bảo trì máy chủ 7-12-2016R.B
06-12-2016, 02:48 PM
Gửi mọi người,
Các máy chủ sẽ được bảo trì trong thời gian từ 15h tới 17h ngày 7-12. Trong thời gian này, các bạn có thể không đăng nhập được các máy chủ và diễn đàn trong khoảng 5' mỗi lần.
Mong mọi người chú ý bố trí các plan của mình để có thể tránh được các trục trặc không đáng có.
Thân,
Bờm