PDA

View Full Version : Crossword mừng năm mớiR.B
27-01-2017, 07:53 AM
Hi mọi người,
Nhân dịp năm hết Tết đến, Travian team xin mời mọi người cùng tham gia trò chơi đoán chữ crossword, vừa mang tính giải trí, vừa để nhận vàng lì xì đầu năm từ Travian.
Thể thức: Mỗi người chơi được đoán một lần, một bài dự thi phải đoán đầy đủ tất cả các từ trong bản được đưa ra.
Bài viết phải ghi rõ từng từ với số thứ tự và hàng/cột tương ứng, ví dụ:
Cột dọc:
1) Travian
2) Bom
Ngang:
1) Gaul
2) Teuton
Các từ trong câu đố được viết bằng tiếng Việt không dấu.
Mỗi bài dự thi phải đính kèm tên tài khoản và máy chủ tham gia để nhận giải thưởng.
Giải thưởng: Một người chơi có câu trả lời chính xác đầu tiên sẽ nhận được 150 vàng vào tài khoản. 2 trong số những người còn lại có câu trả lời đúng sẽ nhận được 100 vàng mỗi người.
Chú ý: Giải thưởng không thể áp dụng cho máy chủ chung kết để đảm bảo tính công bằng cho vòng chơi này.
Câu trả lời sẽ được đưa ra vào ngày 29-1 tới đây
Sau đây là bảng từ:
https://s23.postimg.org/y3oa884yz/blankpuzzle.png


Gợi ý hàng ngang:
3. hỗ trợ sản lượng ngoài làng
4. nơi nghiên cứu các đơn vị mới
5. Lá chắn đầu tiên bảo vệ các làng tộc Gaul
6. Hành động giúp tướng kiếm vật phẩm
7. Tên đơn vị kị binh phòng thủ của tộc Gaul
9. một hình thức tấn công
13. hành động chiếm giữ làng của người khác
15. tên đơn vị bộ binh phòng thủ của tộc Gaul
16. Đơn vị lập làng mới

Gợi ý cột dọc:
1. Tên đơn vị lính cơ bản của Roman
2. Nơi nâng cấp vũ khí và áo giáp cho quân đội
4. công trình đặc biệt của tộc Gaul
8. công trình tăng sản lượng lúa
10. Những chuyên gia thương thuyết tộc Teuton
11. một loại thú hoang
12. Người chỉ huy quân đội của bạn
14. Chỗ ở của vua và hoàng hậu khi không ở thủ đô
Đáp án:
https://s28.postimg.org/lgtd89hzh/Puzzl1_ans.png

thientrang
27-01-2017, 11:15 AM
ngang:
3. ocdao
4. hocvien
5. tuongdat
6. thamhiem
7. tusi
9. cuopboc
13. chiemlang
15. phalang
16. dankhaihoang
dọc:
1. leduong
2. loluyengiap
4. hobay
8. lobanh
10. thulinh
11. chuot
12. tuong
14. laudai

pro.tein
27-01-2017, 02:37 PM
Dear ad, mình xin gửi đáp án
Tài khoản ts6: pro.tein

Gợi ý hàng ngang:
3. hỗ trợ sản lượng ngoài làng => OCDAO
4. nơi nghiên cứu các đơn vị mới => HOCVIEN
5. Lá chắn đầu tiên bảo vệ các làng tộc Gaul => TUONGRAO
6. Hành động giúp tướng kiếm vật phẩm => THAMHIEM
7. Tên đơn vị kị binh phòng thủ của tộc Gaul => TUSI
9. một hình thức tấn công => CUOPBOC
13. hành động chiếm giữ làng của người khác => CHINHPHUC
15. tên đơn vị bộ binh phòng thủ của tộc Gaul => PHALANG
16. Đơn vị lập làng mới => DANKHAIHOANG

Gợi ý cột dọc:
1. Tên đơn vị lính cơ bản của Roman => LEDUONG
2. Nơi nâng cấp vũ khí và áo giáp cho quân đội => LOLUYENGIAP
4. công trình đặc biệt của tộc Gaul => HOBAY
8. công trình tăng sản lượng lúa => LOBANH
10. Những chuyên gia thương thuyết tộc Teuton => THULINH
11. một loại thú hoang => CHUOT
12. Người chỉ huy quân đội của bạn =>TUONG
14. Chỗ ở của vua và hoàng hậu khi không ở thủ đô => LAUDAI

Chúc các ad một ngày tốt lành!

bicieo
27-01-2017, 09:57 PM
Ngang
3/ OC DAO
4/ HOC VIEN
5/ TUONG DAT
6/ THAM HIEM
7/ TU SY
9/ CUOP BOC
13/ CHINH PHUC
15/ PHA LANG
16/ DAN KHAI HOANG

DỌC:
1/ LE DUONG
2/ LO LUYEN GIAP
4/ HO BAY
8/ LO BANH
10/ THU LINH
11/ CHUOT
12/ TUONG
14/ LAU DAI

Tk Hana chan
Server ts5.travian.com.vn

hiep_toyo
28-01-2017, 12:16 PM
tên tài khoản : hiep_toyo
máy chủ ts5.travian.com.vn
ô hàng ngang
3/ oc dao
4/ hoc vien
5/tuong rao
6/ tham hiem
7 tu si
9/cuop boc
13/ chinh phuc
15/ pha lang
16/ dan khai hoang
ô hàng dọc
1/ le duong
2/ lo luyen giap
4/ ho bay
8/ lo banh
10/ thu linh
11/ chuot
12/ tuong
14/ lau dai

maiyuki
29-01-2017, 02:28 AM
Cột dọc:
1) le duong
2) lo luyen giap
4) ho bay
8) lo banh
10) thu linh
11) chuot
12) tuong
14) lau dai
Hàng ngang:
3) oc dao
4) hoc vien
5) tuong rao
6) tham hiem
7) tu si
9) cuop boc
13) chinh phuc
15) pha lang
16) dan khai hoang

Goblin
29-01-2017, 06:32 AM
Hàng Ngang:
3. Ốc Đảo
4.Học Viện
5.Tường Rào
6.Thám Hiểm
7.Tu Sĩ
9.Cướp Bóc
13.CHief Làng
15. Pha Lăng
16.Dân khai hoang

Cột dọc:
1.Lê Dương
2. Lò luyện giáp
4. Hố Bẫy
8.Lò Bánh
10.Thủ Lĩnh
11.chuột
12.Tướng
14.Lâu đài

Acc: Def01
SV : TS6
Thân gửi.
Goblin

maiyuki
29-01-2017, 10:44 PM
Hi, admin!
Hôm trước mình trả lời thiếu mất phần tên tài khoản và máy chủ, mìn xin phép bổ sung
Tên tài khoản: papacs
Máy chủ: ts6
Thanks!

Tamia
06-02-2017, 07:34 AM
Kết quả: pro.tein trả lời nhanh và chính xác nhất nhận được 150 gold, hiep_toyo và maiyuki trả lời đúng tiếp theo mỗi thành viên được 100 gold.