PDA

View Full Version : Gián đoạn truy cập ngày 20/4/2017Matrix
20-04-2017, 04:05 AM
Một sự gián đoạn nhỏ khi truy cập vào các máy chủ trong ngày 20/4 sẽ xảy ra ở tất cả các máy chủ Travian.

Cụ thể như sau:
- Sẽ có 2 lần gián đoạn truy cập trong khoảng thời gian giữa 15h và 17h (GMT+7)
- Mỗi lần ngừng hoạt động này chỉ kéo dài khoảng vài phút, theo dự kiến.
- Trong thời gian đó có thể bạn sẽ không thể kết nối tới máy chủ Travian (trang web không chạy)

Trong khoảng thời gian 2 tiếng đó, bạn chỉ không truy cập được tài khoản một chút ít thời gian và sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới việc chăm sóc tài khoản.

Vui lòng lưu ý điều này và có kế hoạch tốt cho những trận đánh hoặc phòng thủ của bạn.

Trân trọng,
Matrix.