PDA

View Full Version : [RoA] Các tính năng mới trong phiên bản Liên minh nỗi dậy trên máy chủ T4.4GeoTech
29-04-2017, 02:06 AM
Chào các thần dân xứ sở Travian!

Trong thông báo trước mình có đề cập đến hai thay đổi lớn ở phiên bản Liên minh nỗi dậy.
Đó là phúc lợi từ liên minh và cách tính điểm phòng thủ.

Các máy chủ mở từ ngày 10/5/2017 trở về sau sẽ áp dụng 2 tính năng này.

Hãy tìm hiểu sơ qua về 2 tính năng này

Phúc lợi từ liên minh

Người chơi có thể cống hiến tài nguyên cho liên minh để nhận lại một số phúc lợi nhất định. Như nhận được điểm văn hóa nhiều hơn, huấn luyện lính nhanh hơn, giáp và vũ khí tốt hơn, thương lái mang được nhiều tài nguyên hơn,...

Việc cống hiến tài nguyên cho liên minh sẽ được giới hạn hàng ngày. Người chơi có thể nhận được điểm cống hiến gấp 3 lần bằng cách tiêu tốn vàng, với lượng tài nguyên đóng góp tương đương. Người chơi không thể dùng vàng để tăng lượng tài nguyên cống hiến vào liên minh.

Cách tính điểm phòng thủ

Trước đây, điểm phòng thủ của 10 người chơi cao nhất được tính dựa trên chính làng phòng thủ ngay cả khi hầu hết lính của làng đó được tiếp viện từ nhiều người chơi khác nhau. Điều này được điều chỉnh khác đi, điểm phòng thủ sẽ được chia ra cho cả người phòng thủ lẫn người tiếp viện dựa trên số lính có trong làng lúc phòng thủ.

Nào, cùng làm sắc vũ khí của chúng ta và bắt đầu những cuộc phiêu lưu mới !!!

Thế giới Travian của chúng ta mãi trường tồn

GeoTech
10-05-2017, 06:49 PM
http://blog.travian.com/wp-content/uploads/2017/05/RoA-features-header.png
Các tính năng trong RoA - Phúc lợi liên minh

Mô tả ngắn gọn như sau:

Những người chơi trong liên minh có thể đóng góp tài nguyên để mở khóa các giá trị phúc lợi khác nhau cho toàn bộ người chơi trong liên minh đó. Có 4 loại phúc lợi, mỗi loại có 5 cấp độ khác nhau, mức độ phúc lợi nhận được gia tăng theo cấp độ.
Dưới đây bạn có thể thấy tác dụng của các phúc lợi:

Tuyển mộ: Quân lính được huấn luyện nhanh hơn
Triết học: Điểm văn hóa đạt được nhiều hơn (Lễ hội ăn mừng trong Tòa thị chính không bị ảnh hưởng)
Luyện kim: Lực tấn công và phòng thủ của quân đội gia tăng theo cấp độ của lò luyện giáp.
Giao thương: Lái buôn mang được nhiều tài nguyên hơn.


Ảnh hưởng của mỗi phúc lợi phụ thuộc vào cấp độ của chúng:Cấp độ
http://blog.travian.com/wp-content/uploads/2017/05/Trainingbonus1.png
http://blog.travian.com/wp-content/uploads/2017/05/Philosophybonus1.png
http://blog.travian.com/wp-content/uploads/2017/05/Schmiedebonus1.png
http://blog.travian.com/wp-content/uploads/2017/05/Handelsbonus1.pngTuyển mộ
Triết học
Luyện kim
Giao thương


0
0%
0%
0%
0%


1
2%
2%
2%
20%


2
4%
4%
4%
40%


3
6%
6%
6%
60%


4
8%
8%
8%
80%


5
10%
10%
10%
100%Mở khóa phúc lợi:Mỗi cấp độ phúc lợi khác nhau yêu cầu lượng tài nguyên để mở khóa khác nhau, cấp độ càng cao yêu cầu lượng tài nguyên càng nhiều
Tất cả 4 loại phúc lợi có yêu cầu, thời gian mở khóa giống nhau.
Mỗi khi người chơi đóng góp đủ lượng tài nguyên, thời gian cho việc mở khóa cấp độ sẽ được tính. Số lượng và thời gian phụ thuộc vào cấp độ.
Mỗi người chơi sẽ bị giới hạn tài nguyên đóng góp trong ngày, phụ thuộc vào cấp độ phúc lợi cao nhất trong liên minh.
Không quan trong loại tài nguyên mà người chơi đóng góp. Chỉ tính số lượng đóng góp, không phân biệt loại tài nguyên gì.
Không thể đóng góp tài nguyên khi cấp độ tiếp theo đang được mở khóa


Thời gian, giới hạn và số lượng đóng góp để mở khóa cấp độ theo như bảng bên dưới:Cấp độ phúc lợi hiện tại
Thời gian nâng cấp
Tài nguyên yêu cầu
Giới hạn lượng tài nguyên đóng góp


Cấp 0 lên cấp 1
24 giờ/ tốc độ máy chủ
2.400.000 tài nguyên
300.000* tốc độ máy chủ


Cấp 1 lên cấp 2
48 giờ/ tốc độ máy chủ
19.200.000 tài nguyên
400.000* tốc độ máy chủ


Cấp 2 lên cấp 3
72 giờ/ tốc độ máy chủ
38.400.000 tài nguyên
550.000* tốc độ máy chủ


Cấp 3 lên cấp 4
96 giờ/ tốc độ máy chủ
76.800.000 tài nguyên
750.000* tốc độ máy chủ


Cấp 4 lên cấp 5
120 giờ/ tốc độ máy chủ
153.600.000 tài nguyên
1.000.000* tốc độ máy chủ


Cấp 5 lên ...


Với 3 vàng bạn có thể có được 3 lần tài nguyên đóng góp, ví dụ bạ đóng góp 10000 tài nguyên, mất 3 vàng sẽ được tính thành đóng góp 30000, nhưng bạn vẫn bị giới hạn số lượng tài nguyên đóng góp trong ngày như cũ.

Chú ý quan trọng:


Phúc lợi tuyển mộ sẽ được nhân với các hiệu ứng của vật phẩm của tướng (mũ của lính đánh thuê,...)
Phúc lợi triết học chỉ tính thêm điểm văn hóa với các công trình xây dựng, mũ của tướng. Tác phẩm nghệ thuật, Lễ hội ăn mừng trong tòa thị chính và phần thưởng nhận được do làm nhiệm vụ sẽ không được tính vào phúc lợi liên minh.
Phúc lợi luyện kim sẽ được nhân vào cấp độ nâng cấp trong lò luyện giáp.
Phúc lợi giao thương sẽ được nhân với ảnh hưởng từ phòng thương mại.

Ví dụ:
Lái buôn của tộc Gau mang được 750
Phúc lợi giao thương cấp độ 3: 750*1,6=1200
Phúc lợi giao thương cấp độ 3 và phòng thương mại cấp độ 10: 750*1,6*3=3600

Mỗi khi cấp độ được mở khóa, tất cả người chơi trong liên minh sẽ nhận được phúc lợi trừ một số người chơi mới tham gia liên minh:Cấp độ hiện tại
Thời gian người chơi nhận được phúc lợi sau khi tham gia vào liên minh


Cấp 0
Ngay lập tức


Cấp 1
Ngay lập tức


Cấp 2
sau 24 giờ ( / tốc độ máy chủ)


Cấp 3
sau 48 giờ ( / tốc độ máy chủ)


Cấp 4
sau 72 giờ ( / tốc độ máy chủ)


Cấp 5
sau 96 giờ ( / tốc độ máy chủ)Ví dụ: liên minh có phúc lợi giao thương cấp 3 ở máy chủ x3. Một người chơi tham gia liên minh sẽ nhận được phúc lợi sau 16 giờ (48/3) kể từ khi gia nhập.

GeoTech
10-05-2017, 08:11 PM
Các tính năng trong RoA - Phân phối lại điểm phòng thủ

Mô tả ngắn gọn như sau:

Điểm phòng thủ trước đây được tính cho làng phòng thủ, thậm chí các quân lính phòng thủ của làng đó được tiếp viện từ những người chơi khác. Bây giờ đây, điểm phòng thủ sẽ được chia ra cho tất cả các người chơi đem lính đến tiếp viện cho làng đó.

Cách tính điểm phòng thủ như ví dụ dưới:Người chơi
Quân đội
Tiêu tốn lúa
Điểm phòng thủ trước đây
Điểm phòng thủ bây giờ


Người chơi A (Tấn công)
1200 lính chùy
1200
-
-


Người chơi B (Người có làng bị tấn công)
1000 lính pha lăng
1*1000 = 1000
1200
300 (25%)


Người chơi C (Quân tiếp viện 1)
1000 lính pha lăng
1*1000 = 1000
0
300 (25%)


Người chơi D (Quân tiếp viện 2)
1000
hiệp sĩ paladins
2*1000 = 2000
0
600 (50%)
Như bạn thấy, người chơi tiếp viện cũng sẽ nhận được điểm phòng thủ. Như vậy người nào có quân lính tiếp viện càng nhiều càng nhận được nhiều điểm phòng thủ.

GeoTech
10-05-2017, 11:09 PM
Những nhiệm vụ hàng ngày sẽ được điều chỉnh một ít để phù hợp với các tính năng mới. Một vài điểm sẽ giảm, và một vài nhiệm vụ sẽ được cộng thêm. Dưới đây là bảng so sánh sự khác nhau :
TRƯỚC
BÂY GIỜ


Nhiệm vụ
Điểm mỗi nhiệm vụ * Số nhiệm vụ
Tổng điểm trước
Điểm mỗi nhiệm vụ* Số nhiệm vụ
Tổng điểm bây giờ


Đóng góp [NUM]* tài nguyên vào liên minh
-
-
1*6
6


Hoàn thành cuộc thám hiểm
5*1
5
5*1
5


Cướp ốc đảo bỏ hoang
3*3
9
3*3
9


Cướp bóc/ tấn công làng Natar
3*3
9
3*3
9


Chiến thắng 1 cuộc đấu giá
5*1
5
5*1
5


Kiếm được hoặc tiêu vàng
2*3
6
2*3
6


Nâng cấp công trình xây dựng
4*3
12
4*3
12


Nâng cấp mỏ tài nguyên
5*3
15
5*3
15


Huấn luyện 20 bộ binh cùng loại 1 lần
4*3
12
3*3
9


Huấn luyện 20 kỵ binh cùng loại 1 lần
4*3
12
3*3
9


Tổ chức một buổi lễ ăn mừng lớn hoặc nhỏ
5*3
15
5*3
15


Tổng

100

100

*[NUM] ở đây phụ thuộc vào số làng mà tài khoản bạn có:

Nhiệm vụ này cho tổng cộng 6 điểm ( người chơi có thể đóng góp các nguồn tài nguyên lên đến 6 lần, mỗi lần +1 điểm), [NUM] phụ thuộc vào số làng người chơi có.Số làng
Số lượng
Tổng số lượng cho tất cả 6 nhiệm vụ


<= 5
1000
6000


<= 10
5000
30000


<= 20
10000
60000


<= 30
20000
120000


<= 40
40000
240000


> 40
80000
480000

GeoTech
17-06-2017, 12:45 AM
Tính năng Phân phối lại điểm phòng thủ áp dụng cho tất cả các máy chủ mới mở từ ngày 11/05/2017.