PDA

View Full Version : Chiến trường VN-T@Fzhu tian lun
23-06-2017, 12:41 PM
Thế là hơn hai chục 2m cata ra đi. vô cùng thương sót/ hiu hiu
http://travian-reports.net/vn/img/484328d7270.png

và cap tên kia cũng sắp nát :D

Lên xóng tí nào. lâu quá chắc a/e quên mớt mình rồi

phonglam123
23-06-2017, 01:50 PM
Xin cái acc coplay với ae ơi. 😁

bacconcon
23-06-2017, 02:00 PM
Chăm đi thứ 2 anh về chăm

end
23-06-2017, 03:29 PM
có ai cho chăm ngó cái.dell hết rồi

Nguyễn Luân
23-06-2017, 07:35 PM
ế quá nhỉ . pháo hoa tưng bừng roài

tridaica
23-06-2017, 10:31 PM
Hôm nay a trungibm sắp bay cáp kakakak

cafe_chieu
24-06-2017, 05:32 PM
Hóng gió Final cái xem nào.....

zhu tian lun
24-06-2017, 10:26 PM
Hôm nay a trungibm sắp bay cáp kakakak

ăn ngon 1k4 chùy dởm của địch và hít khối cata

panaka_13
26-06-2017, 12:13 PM
Em thấy cap bạn lên > 300 pop rồi kìa.