PDA

View Full Version : [Hướng Dẫn] Tài liệu về Gói đồ họa - người dịch: AzzurriGeoTech
25-11-2009, 07:41 PM
Bài viết gốc của Tschena (admin của travian.com), đường dẫn gốc: http://forum.travian.com/showthread.php?t=127946

Được dịch bởi Azzurri (http://forum.travian.com.vn/member.php?u=19) . (liên hệ với mình để nhận vàng nha, emxinhkieu nữa :) ,cảm ơn 2 bạn nhiều )


I. Cấu trúc thư mục của gói đồ họa chuẩn
1. /img
Trong thư mục này lưu tất cả các hình ảnh được lưu trữ theo từng chủ đề:

a Tổng quan
f diễn đàn liên minh
g các công trình và hình nền cho việc hiển thị trong các làng.
l cách bài trí đồ họa
m bản đồ
misc các hình khác
msg tin nhắn
p các chức năng PLUS
q các nhiệm vụ
r các loại tài nguyên
s thống kê
special pháo hoa
t huy chương
u hình ảnh các loại quân
u2 hình ảnh lớn của các loại quân
u2rtl hình ảnh lớn của các loại quân (phải sang trái)
2. /lang/[ngôn ngữ]
Các hình ảnh liên quan đến [ngôn ngữ] sẽ được lưu trữ tại đây.

a tổng quan
b các nút
f diễn đàn liên minh
msg tin nhắn
p các chức năng plus
t1 tiêu đề nhóm 1
t2 tiêu đề nhóm 2
3. /modules
Trong thư mục này, các tập tin CSS được lưu trữ. Xem III.5 - III.9 đề có thêm thông tin.

II. Logo của gói đồ họa
Tại thư mục gốc của gói đồ họa, Logo được lưu trữ với tên gp_preview.gif. Nó sẽ được hiển thị cùng với thông báo khi bạn kích hoạt gói đồ họa thành công.

III. Các tập tin CSS
1. Hướng dẫn chung
Tất cả các lớp, các định danh và các chú thích trong các tập tin CSS sẽ được viết bằng Tiếng Anh, điều này được áp dụng trong toàn bộ tài liệu này.
Các phân bố đồ họa của travian được chia thành 2 thành phần:

Các phần luôn hiển thị (bao gồm: các menu, menu ngang, danh sách các làng, danh sách các liên kết)
các vùng thay đổi ở phần giữa (nội dung của từng trang)

Để chống ghi đè, các lớp CSS được định nghĩa cùng với tiền tố div.[tên lớp CSS], điều này đảm bảo lớp CSS bạn định nghĩa được dùng cho một div xác định.
Một số tên lớp CSS dùng trong các trang:

a2b Gửi quân
activate Kích hoạt tài khoản
alliance Liên minh
build các công trình
error_site các trang lỗi
forum Diễn đàn liên minh
login Đăng nhập
logout Đăng xuất
manual các trang hướng dẫn
map Bản đồ
messages Tin nhắn/ nhắn tin
player Thông tin cá nhân người chơi
plus các trang PLUS
reports các trang báo cáo
signup Đăng ký
statistics các trang thống kê
support Hỗ Trợ Trong Game
village1 Tổng quan làng
village2 Trung tâm làng
village3 Tổng quan làng đầy đủ.
warsim Trận giả
Nội dung các tập tin CSS được sắp xếp theo một thứ tự nhất định (sẽ được giải thích rõ hơn ở từng phần chi tiết), và được đánh dấu bằng những chú thích để dễ dàng nhận biết hơn.
Tất cả các tập tin CSS đều có một hậu tố kèm theo. Ví dụ "-ltr" có nghĩa là "từ trái sang phải" và "-rtl" nghĩa là "từ phải sang trái". Hai hậu tố này để xác định tập tin được sử dụng tương ứng với hướng đọc của trang web.
Các hình ảnh không còn được nhúng trực tiếp vào trang web bằng thuộc tính "src", thay vào đó là sử dụng CSS với 'background'. Điều này có ưu điểm.

Các hình ảnh được ghép với nhau thành hình lớn (ví dụ: hình các loại quân), có thể dùng một hình ảnh lớn kết hợp với CSS để hiển thị được nhiều loại quân. Cách này làm giảm số lần tài ảnh trong game.
Do được kiểm soát bới css trong gói đồ họa, việc thay đổi những hình ảnh này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cấu trúc game.

language_code được dùng dưới đây để chỉ tên của thư mục, xác định tên ngôn ngữ được dùng trong gói đồ họa. Ví dụ: vn

2. gp_check.css

Đây là tập tin dùng để kiểm tra và kích hoạt gói đồ họa, chỉ khi tập tin này được tích hợp chính xác vào gói đồ họa, nút bấm để xác nhận gói đồ họa mới có khả năng hiển thị.
Đó là lý do tại sao bạn không nên chỉnh sửa nội dung của tập tin này. Nó là một phần không thể thiếu của gói đồ họa.
Đường dẫn:
./lang/[language_code]/gp_check.css
3. lang.css

Trong tập tin này, các lớp CSS được định nghĩa đề kiểm soát các hình ảnh hiển thị theo ngôn ngữ của gói đồ họa. Nó cũng là một phần không thể thiếu trong gói đồ họa.
Đường dẫn:
.../lang/[language_code]/lang.css
Cấu trúc:
... • Các nút bấm
... • Các nội dung (ví dụ như đề mục)
... • Các Hình ảnh
Các thuộc tính CSS được sử dụng:
... • width
... • height
... • background-image
... • background-repeat
... • background-position

4. travian.css

Tập tin này có thể sử dụng để tùy biến gói đồ họa, bằng việc khai báo các "modules" được sử dụng dựa vào hướng đọc (rlt hoặc ltr), cỡ chữ, ...
Tuy nhiên, không nhất thiết phải sử dụng các "modules" sẵn có. Có thể thay vào đó là những tập tin CSS của riêng bạn. Có thể thêm những định nghĩa CSS trực tiếp vào tập tin này, thêm một tập tin CSS mới, ... và mọi thay đổi theo ý thích của riêng bạn. Tất nhiên bạn phải đảm bảo nội dung của chúng theo chuẩn của CSS.
Đường dẫn:
/travian.css
5. travian_fonts-[spezification].css
Trong gói đồ họa chuẩn spezification bao gồm: small, medium.
Nội dung tập tin có tên travian_fonts-[spezification].css chứa các định nghĩa về các phông chữ.

Cấu trúc:
Các phần giải nghĩa dưới đây (nếu có) là chỉ các thành phần được định nghĩa riêng về phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, .... Các cấu trúc đơn giản sẽ không giải thích lại.
...• General - các css chung, được sử dụng cho toàn trang web.
...• Layout - các thành phần xác định: header, footer, các bảng chuẩn, ...
...• General elements - các text cơ bản: vd: div#textmenu, .error, .none, ...
...• Servertime - giờ máy chủ.
...• Navi - menu ngang.
...• Side Navi - menu bên trái
...• Side Info - thông tin (bên phải): gồm danh sách làng, các liên kết (PLUS)
...• Footer Menu - menu cuối trang
...• Login
...• Signup
...• Activate
...• Village Overview
...• Village Center
...• Village Infos
...• Map
...• Player
...• Alliance
...• Alliance Forum
...• Statistics
...• Reports
...• Messages
...• Buildings
...• Manual
...• Quest
...• Send troops
...• Plus
...• War simulator

Các thuộc tính được sử dụng:
...• font-size
...• font-weight
...• font-style
...• color
...• font-family
...• font-decoration
6. travian_hacks-[spezification].css

spezification: rtl hoặc ltr
travian_hacks-[spezification].css sử dụng để dịnh nghĩa những lớp CSS, xử lý các vấn đề tương thích giữa các trình duyệt.
Đường dẫn:
.../modules/travian_hacks-[spezification].css
Cấu trúc:
...Không giới hạn.
7. travian_images-[spezification].css

Trong gói đồ họa chuẩn spezification gồm các giá trị: ltr, rtl, brewery hoặc tea.
Hầu hết các định nghĩa CSS về các hình ảnh hiển thị được lưu trong các tập tin travian_images-[spezification].css
Đường dẫn:
.../modules/travian_images-[spezification].css
Cấu trúc:
...• Buttons (Schaltflächen) : các nút
...• Texts (Texte z.B. Überschriften): các đoạn văn
...• Images (Bilder): các hình ảnh

Các thuộc tính được sử dụng:
...• width
...• height
...• background-image
...• background-repeat
...• background-position

8. travian_layout-[spezification].css

spezification: ltr hoặc rlt.
Nội dung các tập tin này chứa những lớp CSS định nghĩa những cách bố trí cơ bản của giao diện travian. Bao gồm tất cả các vị trí của các thành phần được hiển thị và khoảng cách tương đối giữa chúng.
Đường dẫn:
.../modules/travian_layout-[spezification].css
Cấu trúc:
...• General
...• Layout
...• General elements
...• Servertime
...• Navi
...• Side Navi
...• Side Info
...• Footer Menu
...• Login
...• Signup
...• Activate
...• Village Overview
...• Village Center
...• Village Infos
...• Map
...• Player
...• Alliance
...• Alliance Forum
...• Statistics
...• Reports
...• Messages
...• Buildings
...• Manual
...• Quest
...• Send troops
...• Plus
...• War simulator
Các thuộc tính:
Tất cả các thuộc tính(ngoài các bảng - các bảng sẽ được định nghĩa trong 9. dưới đây) ngoại trừ những thuộc tính sử dụng cho phông chữ và các hình ảnh.

9. travian_table-[spezification].css

với spezification là một trong các giá trị: lrt hoặc rtl.
Nội dung gồm tất cả những định nghĩa CSS về những phần nằm trong bảng.
Đường dẫn:
.../modules/travian_table-[spezification].css

Cấu trúc:
...• General
...• Layout
...• General elements
...• Servertime
...• Navi
...• Side Navi
...• Side Info
...• Footer Menu
...• Login
...• Signup
...• Activate
...• Village Overview
...• Village Center
...• Village Infos
...• Map
...• Player
...• Alliance
...• Alliance Forum
...• Statistics
...• Reports
...• Messages
...• Buildings
...• Manual
...• Quest
...• Send troops
...• Plus
...• War simulator

Các thuộc tính:
...Mọi thành phần nằm trong bảng, ngoại trừ các thuộc tính dùng cho các định nghĩa về phông chữ và các hình ảnh.

anhpro_89
25-11-2009, 09:08 PM
Hay day anh em cho mot vai loi khen ban y' di chu nhi?