Conversation Between GeoTech and mauxanh

8 Tin nhắn của khách

  1. cứ tưởng e k vào nữa chứ ^^ mới cài lại win nên chưa có yahoo, khi nào có thì vào 8 với e
  2. Cạp cạp .
  3. ^_^ Chào em iu, lâu k gặp nhỉ, rảnh ra yh chat nhé
  4. cho cái nick YM chat chơi đêeêêe ..hihi
  5. Ặc :D:D:D:D:D:D
  6. ^_^...........^_^.............^_^
  7. 2222222222222222222
  8. ^^chào hỏi tí
Showing Visitor Messages 1 to 8 of 8