Conversation Between Thần Gió and doan

8 Tin nhắn của khách

  1. đang lập cái acc phụ, rũ 1 người lập thêm 1 cái acc phụ nữa để đi raid kiếm res sống qua giai đoạn đầu đây. ^^. bọn nó giờ ngủ hết roài,
  2. ko cày hero thì đánh đc ai lúc tân thủ đâu, sẽ buồn chết
  3. kaka. mới đầu thấy ai cũng cày con tướng nhỉ. :D tướng tớ còn 1% máu ah. cũng may vừa dọn xong cái ốc đảo. giờ cho lính đi đánh thôi. cậu cũng vùng đông bắc nhỉ
  4. acc ______ :)
  5. mình chơi acc doan. cũng vừa lập acc bên ts6 mà :D. bạn chơi acc nào vậy?
  6. bạn chơi acc nào
  7. uh, mới lập acc ts6 nên onl cố
  8. onl khuya dữ vậy?
Showing Visitor Messages 1 to 8 of 8