Conversation Between Bouby and phuongto1

3 Tin nhắn của khách

  1. Mình chơi acc phuongto. Round này mình mới chơi lần đầu tiên
  2. Mà cậu chơi acc nào thế nhỉ
  3. Số điện thoại của mình. Mình tên là phuong nhé 0983920482
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3