Conversation Between sky4ever and ganoi

9 Tin nhắn của khách

  1. chạy cửa sau đê
  2. có Thông báo đới
  3. chỉ cách chạy đi nào
  4. 10 năm roài cưng ợ
  5. nòi ơi chạy lên huyền thoại lúc nào thế
  6. cộng điểm cho e đi nào
  7. E vao dau chj
  8. e xây lâu đài ở ganoi à?
  9. cộng điểm cho e đê
Showing Visitor Messages 1 to 9 of 9