Conversation Between R.B and hang236

1 Tin nhắn của khách

  1. Mong CM bỏ 30s vào link vote ủng hộ mình một vé. số vote của mình đã đạt trên 300 bạn ủng hộ mình để mình có thể nhanh chóng đạt được số vote 400 bạn nhé. Cảm ơn bạn!
    http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=43604
    Bạn ủng hộ cho mình ở lựa chọn thứ 2 nhé.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1