Conversation Between hang236 and Y&M

3 Tin nhắn của khách

  1. ông anh ơi em spam tin nhắn mà. :D. mà em nhớ anh em mình uống bia mà :(
  2. anh uống rượu với chú mấy lần cùng gà còi rồi mà ko quen ah
  3. Dù chưa quen nhưng bạn hãy bỏ chút thời gian vào 4rum vote cho mình 1 phiếu vào nhóm Geek với
    http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=43604
    Thanks bạn!
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3