Conversation Between hang236 and Pooh

3 Tin nhắn của khách

  1. anh có 1 vé rùi. vòng loại anh def trong top 1k nên đc vé
  2. Finals ko a, mới có thêm 1 code
  3. Dù chưa quen nhưng bạn hãy bỏ chút thời gian vào 4rum vote cho mình 1 phiếu vào nhóm Geek với
    http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=43604
    Thanks bạn!
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3