Conversation Between hang236 and hunga079

4 Tin nhắn của khách

  1. Thánh ơi xin thánh đầu năm cuối năm mới ok. Em lên nick vàng rầu. Thanks nhé
  2. Okie bác :D :D :D
  3. vote cho ta đi đang cần 81v nữa
  4. Mong bạn bỏ 30s vào link vote ủng hộ mình một vé. Nếu có vote rồi thì thông cảm cho mình nha (mình spam 4rum). Cảm ơn bạn!
    http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=43604
    Bạn ủng hộ cho mình ở lựa chọn thứ 2 nhé.
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4