Conversation Between It's clone! and Pooh

7 Tin nhắn của khách

  1. chưa
  2. sm vô được acc finals chưa?
  3. ôi cái tên đó, hắn bá đạo thế ... bây giờ sh sẽ quy ẩn giang hồ, luyện bí kiếp võ công và sẽ trừ hắn vào cái ngày không xa.
  4. có sức chơi có sức chịu à sh ơi
  5. Sh thích lên đv năm à?
  6. sm, cái tên sờ mốc meo kia phắn đâu mất tiêu rồi thế?
Showing Visitor Messages 1 to 7 of 7