Conversation Between Tử Thần and Nhỏ che Ô

1 Tin nhắn của khách

  1. Chào bạn,
    Cho mình hỏi server quốc tế thì đình chiến đến khi nào vậy ?
    Thanks,
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1