Conversation Between phwill2 and papacs

2 Tin nhắn của khách

  1. mình vẫn nằm mé mé top raid đó chứ, vì sợ MH soi thôi, chứ tuần nào cũng thua top 10 vài trăm k res thôi, hehe
  2. phát triển vẫn tốt chứ bạn?,
    hôm nay mới vào thấy nằm trong top raid rồi
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2