Conversation Between It's me! and hang236

3 Tin nhắn của khách

  1. Dù chưa quen nhưng bạn hãy bỏ chút thời gian vào 4rum vote cho mình 1 phiếu vào nhóm Geek với
    http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=43604
    Thanks bạn!
  2. co chơi nữa đâu. đang định chơi s7 nhưng chưa chắc nữa.
  3. còn chơi ko thế, qua thằng tiendung nó hỏi thăm còn chơi nữa ko
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3