Conversation Between pokemon and s4_AOH

5 Tin nhắn của khách

  1. nghe đây, tui bỏ lâu rồi, ko nhớ ID nữa là
  2. ê nghe ko đó :JFBQ00165070226A::JFBQ00165070226A::JFBQ001650702 26A::JFBQ00165070226A:
  3. con` du 1 acc volam1 nao` ko cho muon di
  4. tui với ông co-play chứ hả, bên speed ấy, rủ thêm TSVT và miaomiao co-play luôn, lấy tên acc là đào mộ hội ^^
  5. đc thả rồi đó hả, cùng nhau chém tiếp nào
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5