Conversation Between hai_lsn and Sử Quân Tử

10 Tin nhắn của khách

 1. hì chém gió ây mà
  anh lúc nào cũng vui
  vợ về ngoại rùi lại càng vui
  lấy đâu ra buồn
 2. xạo thôi chứ mô có chơi mô, sáng ni làm chi mà thấy anh mất bình tĩnh ghê rứa?
 3. em chơi acc nào bên x3 thía
 4. đâu có, lâu lắm mới nhắn mà
 5. nhìn có tên hâm mộ em kia
  thấy hôm nào cũng nhắn tin
 6. ủa? bạn onl sớm thế?
 7. mình sắp vào lm của bạn rồi
 8. mềnh X3.TB
 9. mình thuộc X3_TG bạn à
 10. hai_lsn trong lm thuộc X3 3x????
Showing Visitor Messages 1 to 10 of 10