Conversation Between hai_lsn and ♥Alpenliebe♥

4 Tin nhắn của khách

  1. mềnh có xin điểm ai đâu
  2. đọc nội quy TC5 đi nhé bạn. Cấm xin điểm
  3. ạn làm mod kiểu gì thế
    mình có xin điểm đâu
    thấy người ta đỏ thì cộng ddiemr cho cậu ấy
    đúng là làm phúc phải tội
  4. mod nhiều em kuter ghé thăm nhỉ
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4