Conversation Between gadotbien and virus ChuDu

2 Tin nhắn của khách

  1. nếu đội bên bạn win 1 round nào đó, thì sẽ có 1 số người được sơn nick tùy vào việc bạn có trong danh sách đó hay ko, sơn màu KTS hoặc chủ thầu.
  2. bạn gì ơi làm thế nào để nick màu xanh thế bạn
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2