Conversation Between Pooh and gaubaccuc

9 Tin nhắn của khách

  1. cảm ơn người đẹp
  2. nick đó chưa kích hoạt email nhé, có thể vào bảng điều khiển cá nhân thay đổi mail để hệ thống gửi lại mail kích hoạt
  3. nhờ mod giúp đỡ nick vẫn đang nhập bình thường nhung ko thấy ko vực cõ chữ đỏ để post 5 bài viết .
  4. có thấy khu vực dành cho người mới ko? thấy thì vô đó post 5 bài
  5. mod ơi sao nick mthp007 ko kick hoạt được ? lập từ 2014 hay sao ấy
  6. hổ yêu ngủ chưa
  7. 1 màu cam cam
  8. Ăn uống gì chưa em yêu
  9. ngủ thôi gấu e
Showing Visitor Messages 1 to 9 of 9