Conversation Between Tử Thần and hang236

2 Tin nhắn của khách

  1. Mong SM bỏ 30s vào link vote ủng hộ mình một vé. Cảm ơn bạn!
    http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=43604
    Bạn ủng hộ cho mình ở lựa chọn thứ 2 nhé.
  2. Dù chưa quen nhưng bạn hãy bỏ chút thời gian vào 4rum vote cho mình 1 phiếu vào nhóm Geek với
    http://forum.travian.com.vn/showthread.php?t=43604
    Thanks bạn!
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2