Conversation Between SMultihunter and gadotbien

5 Tin nhắn của khách

  1. sao hôm nay rảnh lại vào forum đăng bài ồi?
  2. mấy năm rồi mà giờ mới chịu xuống núi ra tay nghĩa hiệp 1 lần hoành tráng như vầy
  3. Bữa giờ bận khoá tài khoản.
  4. hôm nay chịu đi lang thang đọc bài rồi à?
  5. SMH ơi, TS2 clone khủng khiếp quá. Người chơi được bao nhiêu không biết chứ clone chắc phải đến cả hàng nghìn
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5